Nexus ERP

1.4.19. Importul inventarului

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                                                                                                                              

keep_data_on_err 

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.http://{ip}:{port}/api/v1/import/inventar

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

numar_document 

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

tip_produs

varchar(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

id_clasa

varchar (25)

Id-ul clasei de produse, din tabelul nomen1 în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (opțional dacă se specifică den_clasa)

den_clasa

varchar (30)

Denumirea clasei de produse (opțional dacă se specifică id_clasa).

deschis

bit

Se stabilește dacă inventarul este sau nu in desfășurare

stoc_blocat

bit

Se stabilește dacă stocul este blocat sau nu

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

     Tabel 30. Date import antet inventar


http://{ip}:{port}/api/v1/import/inventar

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

cota_tva_ies

numeric(2, 0)

Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)    

Tabel 31. Date import linii inventar

Exemplu de import in format Json

{

          "parametri" :

                                 {

                                  "id_document" : null,

                                  "keep_data_on_err" : false,

                                  "single_tran" : true

                                 },

"antete": [

{

"id_document": "84526",

"numar_document": "425",

"data_document": "2017-12-04",

"id_gestiune": "6",

"den_gestiune": "MAGAZIN",

"tip_produs": "GAA",

"cont_produs": "",

"id_clasa": "",

"den_clasa": "",

"deschis": "0",

"stoc_blocat": "0",

"validare": "1",

"linii": {

"id_document": "84526",

"id_produs": "",

"cod_produs": "",

"den_produs": "paine",

"cantitate": "2.000",

"pret_achizitie": "4.5000",

"cota_tva_ies": "19"

}

}]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/inventar_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}