Nexus ERP

Personal

Modulul "Personal" conține datele tuturor angajaților societății. Primul pas în implementarea calculului salariilor și a managementului resurselor umane este adăugarea salariaților și actualizarea la zi a datelor de personal.

Modulul Personal /Nomenclatoare conține datele tuturor angajaților societății. Acestea pot fi introduse in acest nomenclator sau direct în modulul de salarii, la adăugarea unui nou contract de muncă.

Operare date

Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere in modul și numai în sesiunile deblocate.
Avansarea în fereastră de la un câmp la altul se face cu tasta [TAB], iar întoarcerea la un câmp anterior se face cu [SHIFT-TAB].

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug - adaugă un articol nou;
 • Deschid - deschid înregistrarea curentă;
 • Șterg - șterge articole din baza de date;
 • Refresh - aduc din nou datele pe ecran după ce s-a efectuat o modificare;
 • Export - se deschide procedura de export a datelor;
 • Raport rapid - previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi;
 • Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale;
 • Import – Import de date dintr-un fișier extern;
 • Închid - închid fereastra curentă.

Prefiltrare

Se oferă posibilitatea filtrării datelor după Nume și Prenume, Utilizator și Județ.

Personal - prefiltrare

Opțiuni

Tratare dublaje la import - modul de tratare a situatiilor în care inregistrările adăugate prin import există deja in baza de date;
Blochează - procedura întoarce o eroare iar importul este oprit;
Suprascrie – se actualizează datele existente în baza de date conform celor provenite din import;
Ignoră - procedura va omite, fără eroare, prelucrarea înregistrării curente trecând automat la următoarea înregistrare;
Afișează grupări în stânga - afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului.
Redimensionare automată coloane - se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
Nivel log operare - stabilire nivel log operare asupra documente (de bază, avansat, detaliat);
Sesiune blocată la modificări - stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauză;
Salvez în log operare – se poate seta trimiterea pe e-mail a rapoartelor , exportul datelor modulului sau a rapoartelor , printare rapoarte.

Personal - log operare

Grupare

Posibilitate grupare după: Formație, Funcția internă, User creare, User modificare.

Personal - grupare

Avertizări

Permite generarea de avertizări legate de nomenclatorul de personal.
Șabloanele predefinite pentru avertizări sânt “Salariați cu fișe medicale expirate” și “Zi naștere salariat”.

Personal - avertizari

Alte avertizări pot fi adăugate prin apelarea butonului Adaug, unde pot fi completate titlul avertizării și mesajul de avertizare care va fi afișat, utilizatorii care vor primi mesajul de avertizare, modul în care vor fi avertizați (e-mail, mesagerie internă Nexus, SMS, Afișare fereastră pe ecran ), modul de declanșare al avertizării (la deschiderea modulului, la validarea documentului, conform frecvenței programate ), frecvența avertizării dacă s-a dorit o frecvență programată (interval minim între mesajele emise – ore sau zile ), cumularea mesajelor de avertizare, înregistrarea averizării în modulul de avertizări.

Personal - editare avertizare

Configurări

Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală (Coloane Modul): Nume și prenume, Telefon, Utilizator, Data creării, User creare, Data modificării, User modificare, Nume partener, Formație, Județ, Banca, Locația de plată, Email, Funcția internă, An inactiv, Marca, CNP, Id.

Personal - configurare coloane

Linii detalii – prin poziționarea pe fiecare angajat, cu click-dreapta se deschide o fereastră de unde pot fi apelate mai multe comenzi rapide pentru linia respectivă: Adaug, Deschid, Raport Rapid, Refresh, Detalii, Detalii Linii, Export. La bifarea poziției Detalii, în partea de jos se deschide pagina de Detalii, unde pot fi vizualizate datele angajatului pe care este poziționat cursorul.

Personal - detalii

Detaliile care pot fi vizualizate se pot configura din Configurări – Linii Detalii, unde pot fi selectate următoarele câmpuri: Data Creării, Data Modificării, Id, User creare, User modificare, CNP, Marca, Cod Sortare, Seria CN, Număr CN, Elib CN, Data nașterii, Localitate naștere, Strada, Numărul, Bloc, Scara, Etaj, Apartament, Telefon, Email. Aceste câmpuri pot fi editate în ordinea dorită cu ajutorul butonului Editare.

Configurare linii detalii

Rapoarte customizate

Listă personal – document care conține lista tuturor angajaților din nomenclatorul de personal.

Lista personal

Din Rapoarte Customizate -> Configurare Rapoarte poate fi configurat raportul Listă Personal, prin adăugarea următoarelor câmpuri: Adresa mail, Departament, Formații de lucru, Județ, Localitate, Marca Personal, Mini CV, Secție.

Configurare rapoarte

Lista Personal mai poate fi configurată prin filtrare, grupare și ordonare. Lista configurată poate fi salvată pentru a fi listată ca model implicit în formatul nou-configurat (Salvez) sau cu o nouă denumire, pentru a se păstra și formatul listei initiale (Salvez ca…), sub forma unui Raport Global pentru a se salva în modelul configurat pentru toate societățile definite, sau ca XML local.

Filtrare grupare ordonare

În Setări pot fi memorate dimensiunea și orientarea de pagină a raportului, în Texte pot fi introduse textele ce vor apărea la expedierea raportului prin e-mail, textul suplimentar dorit să apară în antetul listei, text suplimentar pentru subsolul listei, semnăturile de introdus pe raport.

În Afișare/Tipărire pot fi setate valorile pentru margini rapoarte, nume și dimensiune font, Opțiuni avansate (prin bifarea căsuței Implicit vor fi memorate setările implicite ale programului) privind culoarea de umplere, a liniilor și a textului, liniile, chenarul și celulele capului de tabel, detaliile liniilor de tabel (fără, punctată orizontal, continuă orizontal, punctată orizontal/vertical, continuă orizontal/vertical).

Afisare tiparire lista

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nume si prenume, Telefon, Cont card, Utilizator, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Nume partener, Formatie, Judet, Banca, Locatia de plata, Email, Functia interna, An inactiv, IBAN banca, Marca, CNP, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Formatie, Functia interna, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Nume si prenume, Utilizator, Judet (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterge articole din baza de date
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
  Configurari
 • Tratare dublaje la import - Modul de tratare a situatiilor in care inregistrarile adaugate prin import exista deja in baza de date: Blocheaza - Procedura intoarce o eroare iar importul este oprit; Suprascrie - Procedura va actualiza datele existente in baza de date conform celor provenite din import; Ignora - Procedura va omite, fara eroare, prelucrarea inregistrarii curente trecand automat la urmatoarea inregistrare.
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Id - Se completeaza id-ul persoanei.
  Nume - Se completeaza numele de familie a angajatului
  Evidenta in Registrul Salariatilor - Se bifeaza daca se doreste evidenta angajatului in Registrul Salariatilor
  Istoric in Registrul Salariatilor - Se alege tipul de istoric ale modificarilor angajatului in Registrul Salariatilor (Modificare,Corectie,Fara)
  Prenume - Se completeaza prenumele angajatului
  Id extern - Se completeaza id-ul extern al persoanei.

  Marca - Se completeaza marca angajatului
  Fotografie - Se alege imaginea angajatui (poza acestuia).
  CNP/Pasaport - Se completeaza codul Numeric Personal
  CNP/NIF - Se alege tipul CNP sau NIF
  CIS - Cod de identificare la sanatate - Se completeaza codul de identificare la sanatate
  Partener asociat (pt. facturare) - Se completeaza cu numele partenerului asociat utilizat in procesul de facturare catre salariati, ales din nomenclatorul de partener.
  Utilizator - Se alege utilizatorul asociat acestei persoane.
  Act identitate - Se alege tipul de act de identitate
  Expira la - Se completeaza data de expirare a actului de identitate.
  -eliberat de - Se completeaza numele unitatii emitente a actului de identitate.
  An inactiv din... - Se completeaza anul din care salariatul devine inactiv

  Apatrid - Se alege cetatenia (Romana,Strain - UE,Strain – non UE) angajatului
  Strada - Se completeaza numele strazii din adresa de domiciliu a angajatului.
  Nr. - Se completeaza numarul strazii din adresa de domiciliu a angajatului.
  Tip cetatenie - Se alege cetatenia (Romana,Strain - UE,Strain – non UE) angajatului
  Cetatenie - Se alege tara de origine a angajatului
  Bloc - Se completeaza blocul din adresa de domiciliu a angajatului.
  Scara - Se completeaza scara din adresa de domiciliu a angajatului.
  Tara de domiciliu - Se alege tara de origine a angajatului
  Localitate - Se alege localitatea in care isi are angajatul domiciliul stabil
  Etaj - Se completeaza numarul etajului din adresa de domiciliu a angajatului.
  Apartament - Se completeaza numarul apartamentului din adresa de domiciliu a angajatului.
  Cod postal - Se completeaza codul postal din adresa de domiciliu a angajatului.
  Sector - Se completeaza sectorul de domiciliu a angajatului.
  Telefon - Se completeaza numarul de telefon al salariatului
  Email - Se completeaza adresa de email a salariatului.

  Formatia de baza - Se alege formatia de baza in care este incadrat salariatul.
  Permis munca - Se completeaza numarul permisului de munca
  Banca angajator - Se alege banca de la care angajatul are cardul pe care se face plata drepturilor salariale
  Post - Se alege formatia de baza in care este incadrat salariatul.
  Meserie service auto -
  Cod card - Se completeaza codul cardului salariatului.
  Cont card - Se completeaza contul de card pe care se face plata drepturilor salariale
  Locatia de plata - Se alege locatia in care se face plata angajatului
  Tip autorizatie - Se alege tipul de autorizatie de munca (,Lucratori permanenti,Lucratori detasati,Lucratori sezonieri,Lucratori stagiari,Sportivi,Nominala,Lucratori transfrontalier)
  Cod sortare pentru afisarea in statul de plata - Se completeaza codul de sortare pentru afisarea angajatului in statul de plata
  Misiune permanenta in strainatate - Se bifeaza daca angajatul se afla in misiune permanenta in strainatate
  Perioada autorizatie - de la data - Se completeaza cu perioada autorizatie de munca - de la data
  Perioada autorizatie - pana la data - Se completeaza cu perioada autorizatie de munca - pana la data
  Persoana decedata - Se bifeaza daca angajatul este decedat

  Sexul - Se alege sexul salariatului (Masculin,Feminin)
  Casatorit - Se bifeaza daca angajatul este casatorit
  Numar de fete - Se completeaza cu numarul de copii fete ale salariatului.
  Certificat de nastere - Se completeaza cu datele certificatului de nastere al angajatului
  -eliberat de - Se completeaza cu datele emitentului cartii de identitate.
  Numar de baieti - Se completeaza cu numarul de copii baieti ale salariatului.
  Nivel studii - Se alege nivelul studiilor (Fara studii,Studii medii,Studii post-liceale,Studii superioare de scurta durata,Studii superioare) salariatului.
  Nascut la - Se completeaza data nasterii salariatului.
  Nascut in - Se completeaza numele localitatii in care s-a nascut salariatului.
  Institutie studii - Se completeaza cu numele institutiei de invatamant absolvita
  Profil studii - Se completeaza cu profilul studiilor efectuate.
  Parinti(tata) - Se completeaza cu numele tatalui salariatului.
  Parinti(mama) - Se completeaza cu numele mamei salariatului.
  Parola web - Se completeaza parola folosita pentru trimiterea documentelor personale pe internet

  Limita carburanti (litri) - Se completeaza limita de carburanti in litri alocata persoanei.
  Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate salariatului.
  Salariatul este agent de vanzari - Se va bifa daca salariatul este agent de vanzari.

  Mini C.V. - Se completeaza date despre persoana sub forma unui mini CV

  Documente periodice care se pot atasa unui salariat

  Date privind redirectionarea impozitului pe venit conform OUG 25/2018

  Tip sponsorizare - Se selecteaza optiunea dorita
  Destinatarul sumelor - Se completeaza cu denumirea entitatii sau persoanei sponsorizate
  Cota distribuită (2 sau 3.5) - Cota distribuită reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul pe venit
  Număr contract sponsorizare - Se completeaza cu nr. contractului de sponsorizare
  Data contract sponsorizare - Se completeaza cu data contractului de sponsorizare

  Marca - Se completeaza marca angajatului
  Fotografie - Se alege imaginea angajatui (poza acestuia).
  CNP/Pasaport - Se completeaza codul Numeric Personal
  CNP/NIF - Se alege tipul de informare (Personal,Posta,Email,Fax) cu privire la livrare.
  Cod de identificare la sanatate - Se completeaza codul de identificare la sanatate al salariatului
  Partener asociat (pt. facturare) - Se completeaza cu numele partenerului asociat utilizat in procesul de facturare catre salariati, ales din nomenclatorul de partener.
  Utilizator - Se alege utilizatorul asociat acestei persoane.
  Act identitate - Se alege tipul de act de identitate
  Expira la - Se completeaza data de expirare a actului de identitate.
  -eliberat de - Se completeaza numele unitatii emitente a actului de identitate.
  An inactiv din... - Se completeaza anul din care salariatul devine inactiv

  Apatrid - Se alege cetatenia (Romana,Strain - UE,Strain – non UE) angajatului
  Etaj - Se completeaza numarul etajului din adresa de domiciliu a angajatului.
  Apartament - Se completeaza numarul apartamentului din adresa de domiciliu a angajatului.
  Tip cetatenie - Se alege cetatenia (Romana,Strain - UE,Strain – non UE) angajatului
  Cetatenie - Se alege tara de origine a angajatului
  Cod postal - Se completeaza codul postal din adresa de domiciliu a angajatului.
  Sector - Se completeaza sectorul de domiciliu a angajatului.
  Tara de domiciliu - Se alege tara de origine a angajatului
  Localitate - Se alege localitatea in care isi are angajatul domiciliul stabil
  Telefon - Se completeaza numarul de telefon al salariatului
  Email - Se completeaza adresa de email a salariatului.
  Strada - Se completeaza numele strazii din adresa de domiciliu a angajatului.
  Nr. - Se completeaza numarul strazii din adresa de domiciliu a angajatului.
  Bloc - Se completeaza blocul din adresa de domiciliu a angajatului.
  Scara - Se completeaza scara din adresa de domiciliu a angajatului.

  Formatia de baza - Se alege formatia de baza in care este incadrat salariatul.
  Permis munca - Se completeaza numarul permisului de munca
  Banca - Se alege banca de la care angajatul are cardul pe care se face plata drepturilor salariale
  Post - Se alege formatia de baza in care este incadrat salariatul.
  Meserie service auto -
  Cod card - Se completeaza codul cardului salariatului.
  Cont card - Se completeaza contul de card pe care se face plata drepturilor salariale
  Locatia de plata - Se alege locatia in care se face plata angajatului
  Tip autorizatie - Se alege tipul de autorizatie de munca (,Lucratori permanenti,Lucratori detasati,Lucratori sezonieri,Lucratori stagiari,Sportivi,Nominala,Lucratori transfrontalier)
  Cod sortare pentru afisarea in statul de plata - Se completeaza codul de sortare pentru afisarea angajatului in statul de plata
  Misiune permanenta in strainatate - Se bifeaza daca angajatul se afla in misiune permanenta in strainatate
  Perioada autorizatie - de la data - Se completeaza cu perioada autorizatie de munca - de la data
  Perioada autorizatie - pana la data - Se completeaza cu perioada autorizatie de munca - pana la data
  Persoana decedata - Se bifeaza daca angajatul este decedat

  Sexul - Se alege sexul salariatului (Masculin,Feminin)
  Casatorit - Se bifeaza daca angajatul este casatorit
  Numar de fete - Se completeaza cu numarul de copii fete ale salariatului.
  Certificat de nastere - Se completeaza cu datele certificatului de nastere al angajatului
  -eliberat de - Se completeaza cu datele emitentului cartii de identitate.
  Numar de baieti - Se completeaza cu numarul de copii baieti ale salariatului.
  Nivel studii - Se alege nivelul studiilor (Fara studii,Studii medii,Studii post-liceale,Studii superioare de scurta durata,Studii superioare) salariatului.
  Nascut la - Se completeaza data nasterii salariatului.
  Nascut in - Se completeaza numele localitatii in care s-a nascut salariatului.
  Institutie studii - Se completeaza cu numele institutiei de invatamant absolvita
  Profil studii - Se completeaza cu profilul studiilor efectuate.
  Parinti(tata) - Se completeaza cu numele tatalui salariatului.
  Parinti(mama) - Se completeaza cu numele mamei salariatului.
  Parola web - Se completeaza parola folosita pentru trimiterea documentelor personale pe internet

  Limita carburanti (litri) - Se completeaza limita de carburanti in litri alocata persoanei.
  Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate salariatului.
  Salariatul este agent de vanzari - Se va bifa daca salariatul este agent de vanzari.

  Mini C.V. - Se completeaza date despre persoana sub forma unui mini CV

  Documente periodice care se pot atasa unui salariat

  Date privind redirectionarea impozitului pe venit conform OUG 25/2018

  Tip sponsorizare - Se selecteaza optiunea dorita
  Destinatarul sumelor - Se completeaza cu denumirea entitatii sau persoanei sponsorizate
  Cota distribuită (2 sau 3.5) - Cota distribuită reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul pe venit
  Număr contract sponsorizare - Se completeaza cu nr. contractului de sponsorizare
  Data contract sponsorizare - Se completeaza cu data contractului de sponsorizare

  Editare documente periodice personal (fereastra tip 1)

  Denumire - Denumire document periodic personal
  Tip document - Tip document periodic personal
  Serie document - Serie document periodic personal
  Numar document - Numar document periodic personal
  Data document - Data document periodic personal
  Data urmatoare - Data urmatoarei reinnoiri a documentului periodic al salariatului
  Activ - Stare activa a documentului periodic al salariatului
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Salariati cu documente ce expira in urmatoarele 30 zile
 • Salariati cu fise medicale expirate
 • Zi nastere salariat
  Rapoarte
 • Documente periodice salariati - Documente periodice salariati
 • Lista personal - Lista personal