Nexus ERP

Import foi de parcurs

Importul de foi de parcurs se realizeaza in doua etape:
  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_m_foiparcurs_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_m_foiparcurs_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: m_foiparcurs. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru foi de parcurs: m_foiparcurs_rute . Legatura cu antetul  anluna + pl_ant + id_ant.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_m_foiparcurs avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex
varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet  numeric(18,0) Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar(10) Seria documentului (optional)
numar_document numeric(10,0) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_masina varchar (25) Codul intern al masinii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica nr_masina)
nr_masina varchar (10) Numarul masinii (optional daca se specifica id_masina)
id_pers varchar (25) Codul intern al soferului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_pers sau den_pers)
id_extern_pers varchar (25) Id-ul extern al soferului (optional daca se specifica id_pers sau den_pers)
den_pers varchar (30) Denumirea soferului (optional daca se specifica id_pers sau id_extern_pers)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
ore_manopera numeric(3,0) Ore manopera
km_plecare numeric(11,2) Numarul de km la plecare
combustibil_plecare numeric(11,2) Combustibil la plecare
inchis bit Se va inchide documentul dupa salvare
valid bit Se va valida documentul dupa salvare
anulat bit Se va anula documentul dupa salvare


ANEXA B. Tabel linii: importex_m_foiparcurs_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
denumire_ruta varchar (100) Denumire ruta
loc_plecare varchar (200) Locul de plecare
data_plecare date Data de plecare
loc_sosire varchar (200) Locul de sosire
data_sosire date Data sosirii
prin varchar(100) Orasul prin care va trece daca va alege ruta specificata
id_scop varchar(25) Codul intern al scopului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica denumire_scop)
denumire_scop varchar(240) Denumire scop (optional daca se specifica id_scop)
dus_intors bit Daca traseul e dus-intors atunci = 1, iar daca e doar dus = 0.
spor_tractare numeric(11,2) Spor tractare
spor_loc_urbane numeric(11,2) Spor pentru localitati urbane
spor_instalatii_speciale numeric(11,2) Spor instalatii speciale
spor_consum numeric(11,2) Spor consum
coeficient_clima numeric(2,1) Coeficient clima
coeficient_sarcina numeric(4,3) Coeficient sarcina
consum_real numeric(11,2) Consum real
consum_normat numeric(11,2) Consum normat
km_parcursi numeric(11,2) Km parcursiANEXA C. Tabel erori posibile la importul de foi de parcurs:


Coloana Tip
FP001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
FP002 Numar masina nespecificat
FP003 Urmatoarele denumiri nu identifica unic masina
FP004 Lipsa masina in nomenclator
FP005 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic soferul
FP006 Urmatoarele denumiri nu identifica unic soferul
FP007 Lipsa sofer in nomenclator
FP008 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
FP009 Lipsa centru de profit in nomenclator
FP010 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
FP011 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
FP012 Sofer nespecificat
FP013 Centru de cost nespecificat
FP014 Ruta, locul de plecare si locul de sosire nespecificate!
FP015 Data plecarii nespecificata!
FP016 Data sosirii nespecificata!
FP017 Urmatoarele denumiri nu identifica unic scopul
FP018 Lipsa scopuri in nomenclator