Nexus ERP

Venituri in avans

Evidenta veniturilor inregistrate in avans. Actualizarea soldului contului 472.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Explicatii, Cont DB, Cont CR, Rata lunara, Sold final, Sold initial, Tip corespondent, Valid, Anulat, User creare, Data crearii, User modificare, Data modificarii, Centru de profit, Beneficiar, Nr. vehicul, Analitic punct de lucru (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Cont DB, Cont CR, Beneficiar, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Cont DB, Cont CR (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Actualizez - Actualizez
 • Import - Import
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Import - Import
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Sold initial - Se completeaza valoarea soldului initial.
  Cont DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.
  Data start - Se completeaza cu data de la care produce efecte
  Cont CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare.
  Rata lunara - Se completeaza cu valoarea ratei lunare.

  Beneficiar - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele beneficiarului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Sold final - Se completeaza valoarea soldului final.
  Vehicul - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.
  Explicatii - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.
  Punct de lucru - Se alege punct de lucru unde poate fi folosit carnetul.
  Rapoarte
 • Repartizare pe venituri - Repartizare pe venituri