Nexus ERP

1.4.37. Importul evidenta prelucrari

                                                                                   http://{ip}:{port}/api/v1/rgpd_evidenta_prelucrari

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului (optional).

tip_document

varchar (25)

Tipul documentului.

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional).

serie_document

varchar(10)

Seria documentului (optional).

numar_document

varchar(20)

Numarul documentului.

data_document

date

Data documentului.

id_operatiune

varchar (25)

Codul intern al operatiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_operatiune).

den_operatiune

nvarchar (100)

Denumirea operatiunii (optional daca se specifica id_operatiune).

id_operator

varchar (25)

Codul intern al operatorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_operator).

den_operator

nvarchar(100)

Denumirea operatorului (optional daca se specifica id_operator).

id_responsabil

varchar (25)

Codul intern al responsabilului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_responsabil).

den_responsabil

nvarchar (100)

Denumirea responsabilului (optional daca se specifica id_responsabil).

observatii

nvarchar(500)

Observatiile documentului.

validare

bit

Se va valida sau nu documentul dupa salvare.

anulare

bit

Se va anula sau nu documentul dupa salvare.


             Tabel 57. Date import antet evidenta prelucrari

Exemplu de import in format Json


{

"data": {

             "parametri" :

                       {

                     "id_document" : null,

                     "keep_data_on_err" : false,

                     "single_tran" : true

                      },

            "antete":

                    [{

                     "id_importex": "",

                     "id_document": "3136",

                     "tip_document": "P.D.P.",

                     "serie_document": "SER",

                     "numar_document": "25",

                     "data_document": "2018-03-21",

                     "id_operatiune": "",

                     "den_operatiune": "Evidenta documente",

                     "id_operator": "",

                     "den_operator": "Andrei Ioana",

                     "id_responsabil": "",

                     "den_responsabil": "Cristea Daniela",

                     "observatii": "Nu sunt",

                     "validare": "1",

                     "anulare": "0"

                  }]

           }

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/rgpd_evidenta_prelucrari_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}