Nexus ERP

Contracte de arenda

Evidenta contractelor de arenda, preluarea contractelor din anul precedent cu actualizarea valorii contractelor in functie de tariful arendei din anul preluarii.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. contract, Data contract, Nr. titlu, Data titlu, Titular, CNP, Valoare bruta, Impozit, Valoare neta, Platit, Rest de plata, Activ (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data contract, Data titlu, Titular, Centru de cost, Stare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Titular, CNP, Centru de cost (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Numar - Se completeaza cu numarul documentului disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14a.
  Data expirare - Se completeaza cu data incetarii contractului de arenda.
  Titular contract - Se completeaza cu numele titularului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Observatii - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.
  Centru profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Cont - Se completeaza simbolul numeric al contul contabil, din balanta de verificare.
  Data - Se completeaza cu data incheierii contractului de arenda.
  Activ - Se bifeaza daca contractul de arenda este activ.
  Numar titlu - Se completeaza cu numarul documentului disponibil din mijloace cu destinatie speciala - Anexa 14a.
  Titular titlu de proprietate - Se completeaza cu numele titularului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Data titlu - Se completeaza cu data titlu a contractului de arenda.
  Genereaza A.C. - Se bifeaza daca produsul este de tip produs valoric

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Localitate, Tarla, Parcela - Tarla
  Suprafata - Suprafata
  Beneficiar - Beneficiar (titular)
  Pret arenda (lei/ha) - Pret (lei/ha) (needitabil)
  Valoare arenda (lei) - Valoare arenda (lei) (needitabil)
  Cuvenit (kg/ha) - Cuvenit (kg/ha) (needitabil)
  Total cuvenit (kg) - Total cuvenit (kg) (needitabil)

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Cont plata - Cont plata
  Seria/Nr. dispozitie - Seria/Numar
  Data document - Data document
  Beneficiar - Beneficiar
  Plata brut - Plata brut
  Explicatii - Explicatii
  Procent baza de calcul - Procent baza de calcul (needitabil)
  Baza de calcul - Baza de calcul
  Procent impozit - Procent impozit (needitabil)
  Valoare impozit - Valoare impozit
  Procent CASS - Procent CASS (needitabil)
  Valoare CASS - Valoare CASS
  Plata net - Plata net

  (fereastra tip 3) (fereastra tip 3)

  Cont avans - Cont plata
  Seria/Nr. decont - Seria/Numar
  Beneficiar - Beneficiar
  Plata brut - Plata brut
  Explicatii - Explicatii
  Procent baza de calcul - Procent baza de calcul (needitabil)
  Baza de calcul - Baza de calcul
  Procent impozit - Procent impozit (needitabil)
  Valoare impozit - Valoare impozit
  Procent CASS - Procent CASS (needitabil)
  Valoare CASS - Valoare CASS
  Plata net - Plata net

  (fereastra tip 4) (fereastra tip 4)

  Cont factura - Cont plata
  Seria/Nr. factura - Seria/Numar (needitabil)
  Data factura - Data document (needitabil)
  Beneficiar - Beneficiar (needitabil)
  Plata brut - Plata brut
  Procent baza de calcul - Procent baza de calcul (needitabil)
  Baza de calcul - Baza de calcul (needitabil)
  Procent impozit - Procent impozit (needitabil)
  Valoare impozit - Valoare impozit (needitabil)
  Procent CASS - Procent CASS (needitabil)
  Valoare CASS - Valoare CASS (needitabil)
  Plata net - Plata net (needitabil)
  Rapoarte
 • Borderou Contracte - Borderou Contracte
 • Centralizator - Centralizator
 • Lista parcele - Lista parcele
 • Lista tarlale - Lista tarlale
 • Lista titulari - Lista titulari
 • Sursa date formulare anexe la contracte de arenda - Creati diverse formulare anexe la contractele de arenda impreuna cu Formulare HTML
 • Tabel nominal cu arendatori - Tabel nominal cu arendatori