Nexus ERP

1.4.36. Importul veniturilor în avans

http://{ip}:{port}/api/v1/venituri_in_avans

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului (opțional)

id_centru_profit

varchar (25)

Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)

den_centru_profit 

varchar (30)

Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)

data_start

date

Data de start

sold_initial

numeric(15,2)

Suma initial

rata_lunara

numeric(15,2)

Rata lunara plătita

explicatii

varchar (250)

Explicatii document

cont_debit

varchar (17)

Contul de debit

cont_credit

varchar (17)

Contul de credit

tip_coresp

char(1)

Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile:
 P - corespondentul este un partener
 S - corespondentul este un salariat
 G - corespondentul este o gestiune
 O - corespondentul este un centru de profit
 Dacă nu se specifica niciun corespondent atunci acest câmp va rămâne necompletat

id_ coresp

varchar (25)

Codul intern al corespondentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_coresp sau  den_coresp)

cif_ coresp

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al corespondentului În cazul în care acesta este un partener (opțional dacă se specifică id_coresp sau  den_coresp)

den_ coresp

varchar (100)

Denumirea corespondentului (opțional dacă se specifică id_coresp sau  cif_coresp)

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

id_extern_centru_profit

varchar (25)

Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

Tabel 56. Date import venituri în avans

Exemplu de import în format Json

{

     "parametri" :

             {

                 "id_document" : null,

                 "keep_data_on_err" : false,

                 "single_tran" : true

             },

   "linii":[

            {

"id_document": "1252",

"id_centru_profit": "1",

"den_centru_profit": "",

"data_start": "2018-01-19",

"sold_initial": "200.00",

"rata_lunara": "50.00",

"explicatii": "nu sunt",

"cont_debit": "711 .  .  .  .   ",

"cont_credit": "6021.  .  .  .   ",

"tip_coresp": "P",

"id_coresp": "",

"cod_coresp": "",

"den_coresp": "",

"validare": "0"

     }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/venituri_in_avans_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}