Nexus ERP

Import adrese parteneri

Importul nomenclatorului de adrese parteneri se realizeaza in doua etape:
 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_adrese_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_adrese_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:
 • Nomenclator adrese parteneri: part_livrare.
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

  ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_adrese avand structura:
   

  Coloana Tip Descriere
  id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  id_intern varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  id_extern varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  denumire varchar (50) Denumirea adresei partenerilor
  id_partener varchar (25) Codul intern al partenerului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_partener sau den_partener)
  id_extern_partener varchar (25) Id-ul extern al partenerului (optional daca se specifica id_partener sau cod_partener)
  cod_partener varchar (20) Codul partenerului (optional daca se specifica id_partener sau den_partener)
  den_partener varchar (100) Denumirea partenerului (optional daca se specifica id_partener sau cod_partener)
  cod_tara char (2) Codul tarii
  id_localitate int Id-ul localitatii, din tabelul localitati (optional daca se specifica den_localitate)
  den_localitate varchar (100) Denumirea localitatii (optional daca se specifica id_localitate)
  den_regiune varchar (100) Denumirea regiunii
  strada varchar (50) Denumirea strazii existenta in adresa partenerului
  numar varchar (6) Numarul din adresa partenerului
  bloc varchar (50) Blocul din adresa partenerului
  scara varchar (50) Scara din adresa partenerului
  etaj varchar (50) Etajul din adresa partenerului
  apartament varchar (50) Apartamentul din adresa partenerului
  cod_postal varchar (7) Codul postal din adresa partenerului
  telefon varchar (25) Telefonul din adresa partenerului
  zona varchar (25) Zona din adresa partenerului
  gln int GLN
  este_sediu bit Adresa partenerului poate fi sau nu sediul acestuia


  ANEXA B
  . Tabel erori posibile la importul adreselor
  :

  Coloana Descriere
  ADR001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
  ADR002 Denumire nespecificata
  ADR003 Urmatoarele coduri nu identifica tara
  ADR004 Urmatoarele denumiri nu identifica unic grupa
  ADR005 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
  ADR006 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
  ADR007 Lipsa partener in nomenclator
  ADR008 Lipsa localitate in nomenclator
  ADR009 Urmatoarele adrese exista deja in nomenclator
  ADR010 Urmatoarele ID-uri externe nu identifica unic adresa in nomenclator
  ADR011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic adresa in nomenclator
  ADR012 Urmatoarele denumiri nu identifica unic adresa in nomenclator