Nexus ERP

Import comenzi interne

Importul comenzilor interne se realizeaza in doua etape:

 •  Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii, campul id_document.Structura tabelelor este prezentata in anexele A, B si C.
 • Apelarea procedurii stocate importex_comenzi_clienti_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_comenzi_clienti_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

 • Antete de documente: comenziclienti. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
 • Linii de documente pentru produse: lincomnzclienti. Legatura cu antetul  anluna + pl_comcli + id_comcli.
 • ANEXA A. Tabel antete document: importex_comenzi_clienti avand structura:

  Coloana Tip Descriere
  id_importex varchar(50) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.   
  id_document varchar(25) ID unic pentru identificarea documentului
  tip_document varchar(15) Tipul documentului (Comanda client, Comanda interna, Deviz lucrari) (optional, implicit Comanda client)
  id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
  serie_document varchar(10) Seria documentului (optional)
  numar_document varchar(20) Numarul documentului
  data_document date Data documentului
  data_valabil date Data de valabilitate a comenzii   
  data_livrare date Data livrarii   
  scadenta smallint Numar de zile scadente de la data documentului   
  moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
  id_gestiune varchar(25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)   
  den_gestiune varchar(30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)   
  id_gestiune_in varchar(25) Codul intern al beneficiarului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)   
  den_gestiune_in varchar(30) Denumirea beneficiarului (optional daca se specifica id_gestiune_in)   
  id_agent varchar(25) Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent)   
  id_extern_agent varchar(25) Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent, den_agent)
  den_agent varchar(60) Denumirea agentului (optional daca se specifica id_agent)   
  id_delegat varchar(25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)   
  id_extern_delegat varchar(25) Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat, den_delegat)
  den_delegat varchar(100) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)   
  id_pregatire
  varchar(25)
  Codul intern al salariatului insarcinat cu pregatirea comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_pregatire)
  id_extern_pregatire varchar(25) Id-ul extern al pregatirii (optional daca se specifica id_pregatire, den_pregatire)
  den_pregatire
  varchar(30)
  Denumirea salariatului insarcinat cu pregatirea comenzii  (optional daca se specifica id_pregatire)
  id_adresa varchar(25) Codul intern al adresei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa)
  id_extern_adresa varchar(50) Id-ul extern al adresei (optional daca se specifica id_adresa, den_adresa)
  den_adresa varchar(50) Denumirea adresei (optional daca se specifica id_adresa)
  observatii varchar(250) Observatii document
  rezervare bit Cu rezervare marfa pe stoc
  aprobare bit Comanda  aprobata
  validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
  valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final
  id_ruta varchar(25) Codul intern al rutei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci ruta este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_ruta)
  den_ruta varchar(100) Denumirea rutei (optional daca se specifica id_ruta)
  id_program varchar(25) Codul intern al programului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci programul este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_program)
  den_program varchar(250) Denumirea programului (optional daca se specifica id_program)
  discount money Discount
  discount_proc decimal(5,2) Discount procentual
  id_cursa varchar(25) Codul intern al cursei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional, daca se specifica den_cursa)
  den_cursa varchar(100) Denumirea cursei (optional, daca se specifica id_cursa)
  taxare_inversa bit Comanda cu taxare inversa (optional, implicit 0)
  den_sursa_marketing varchar(100) Denumirea sursei de marketinh (optional, daca se specifica id_sursa_marketing)
  id_sursa_marketing varchar(25) Codul intern al sursei de marketing in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional, daca se specifica den_cursa)

                 

  ANEXA B. Tabel linii: importex_comenzi_clienti_lin avand structura :

  Coloana Tip Descriere
  id_document varchar(25) ID unic pentru identificarea documentului
  id_produs varchar(25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)    
  id_extern_produs varchar(25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
  cod_produs varchar(20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)    
  den_produs varchar(173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)    
  tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)    
  cont_produs varchar(17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)    
  serie_produs varchar(50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)    
  cantitate numeric(13, 3) Cantitatea    
  pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare cu TVA)    
  pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare fara TVA)    
  cota_tva_ies numeric(2, 0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)    
  data_expirare date Data expirarii (optional)    
  denumire_sup varchar(250) Denumire suplimentara (optional)    
  discount money Discount
  discount_proc decimal(5,2) Discount procentual
  pret_furnizor money Pretul de achizitie al produsului de la furnizor
  id_linie_document varchar(25) Id linie document utilizat pentru relatia cu tabela importex_comenzi_clienti_antecalcul
  cantitate_com numeric (13,3) Cantitate initiala
  discount_proc_promo decimal(5,2) Discount procentual promotie
  discount_bonus_proc money Discount procentual bonus
  discount_bonus_proc_promo decimal(5,2) Discount procentual bonus promotie
  id_promo varchar(100) Codul intern al promotiei in formatul ID(PCT_LCR).

                 

                 

  ANEXA C. Tabel erori posibile la importul comenzilor interne

  Coloana Descriere
  CCL001 Lipsa date
  CCL002 client nespecificat
  CCL003 Gestiune nespecificata
  CCL004 Moneda nespecificata
  CCL005 Produs nespecificat
  CCL006 Cont produs nespecificat
  CCL007 Lipsa antet
  CCL008 Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
  CCL009 Lipsa moneda in nomenclator
  CCL010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
  CCL011 Lipsa gestiune in nomenclator
  CCL012 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
  CCL013 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
  CCL014 Lipsa partener in nomenclator
  CCL015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul
  CCL016 Lipsa agent in nomenclator
  CCL017 Document deja existent
  CCL018 Urmatoarele conturi sunt invalide
  CCL019 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
  CCL020 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
  CCL021 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
  CCL022 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
  CCL023 Lipsa produs in nomenclator
  CCL024 Lipsa produs discount in nomenclator
  CCL025 Procent discount invalid
  CCL026 Urmatoarele denumiri nu identifica unic o ruta
  CCL027 Lipsa ruta in nomenclator
  CCL028 Urmatoarele denumiri nu identifica unic un program de target
  CCL029 Lipsa program target in nomenclator
  CCL030 Urmatoarele denumiri nu identifica unic adresa
  CCL031 Lipsa adresa in nomenclator
  CCL032 Tip document invalid
  CCL033 Gestiune intrare nespecificata pentru comanda interna
  CCL034 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea de intrare
  CCL035 Lipsa gestiune intrare in nomenclator
  CCL036 Urmatoarele denumiri nu identifica unic o cursa
  CCL037 Lipsa cursa in nomenclator
  CCL038 Urmatoarele conturi sunt invalide
  CCL039 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
  CCL040 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
  CCL041 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
  CCL042 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
  CCL043 Lipsa produs in nomenclator
  CCL044 Urmatoarele denumiri nu identifica unic manopera
  CCL045 Lipsa manopera in nomenclator
  CCL046 Urmatoarele denumiri nu identifica unic o sursa marketing
  CCL047 Lipsa sursa marketing in nomenclator
  CCL048 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic distribuitorul
  CCL049 Urmatoarele denumiri nu identifica unic distribuitorul
  CCL050 Lipsa distribuitor in nomenclator
  CCL051 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
  CCL052 Lipsa delegat in nomenclator
  CCL053 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
  CCL054 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
  CCL055 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
  CCL056 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
  CCL057 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic o adresa de livrare
  CCL058 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
  CCL059 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
  CCL060 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
  CCL061 Comanda cu id-ul ... nu a fost gasita!
  CCL062 Calcul eronat pret vanzare pentru produsul
  CCL063 Unitatea de masura pentru articolul ... nu permite cantitati fractionare.
  CCL064 Nu am găsit produsul ... in lista de pret!
  CCL065 Urmatoarele denumiri nu identifica unic curierul
  CCL066 Lipsa curier in nomenclator
  CCL067 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
  CCL068 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
  CCL069 Lipsa centru de profit in nomenclator
  CCL070 Urmatoarele denumiri nu identifica unic promotia dorita
  CCL071 Lipsa promotie dorita in nomenclator
  CCL072 Urmatoarele denumiri nu identifica unic modul de livrare
  CCL073 Lipsa mod livrare in nomenclator