Nexus ERP

Import sume suplimentare

Importul sumelor suplimentare se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importfis_sume_suplim care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

 • Sume suplimentare: sal_sume_suplim.
  • Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id

  ANEXA A. Tabelul are urmatoarea structura:
   

  Coloana Tip Descriere
  id_salariat varchar (25) Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cnp_salariat, marca_salariat sau den_salariat)
  cnp_salariat varchar(13) CNP salariat (optional daca se specifica id_salariat, marca_salariat sau den_salariat)
  marca_salariat varchar (13) Marca salariatului (optional daca se specifica id_salariat, cnp_salariat sau den_salariat)
  den_salariat varchar(100) Numele salariatului (optional daca se specifica id_salariat, cnp_salariat sau marca_salariat)
  id_formatie varchar (25) Codul intern al formatiei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_formatie)
  den_formatie varchar (100) Denumirea formatiei (optional daca se specifica id_formatie)
  id_locmunca varchar (25) Codul intern al locului de munca in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_locmunca)
  den_locmunca varchar(100) Denumirea locului de munca (optional daca se specifica id_locmunca)
  id_contract varchar (25) Codul intern al contractului de munca in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_contract si data_contract)
  numar_contract varchar(20) Numarul contractului de munca (optional daca se specifica id_contract)
  data_contract date Data contractului (optional daca se specifica id_contract)
  id_suma_suplim varchar(18) Id-ul sumei suplimentare (optional daca se specifica den_suma_suplim)
  den_suma_suplim varchar(100) Denumire suma suplimentara (optional daca se specifica id_suma_suplim)
  suma decimal(9,0) Suma neta/ bruta in functie de optiunea "Suma neta" setata in nomenclatorul de sume suplimentare. Daca aveti aceasta optiune, atunci suma va fi neta.


  ANEXA B
  . Tabel erori posibile la importul sumelor suplimentare
  :

  Coloana Descriere
  PRE001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
  PRE002 Salariat nespecificat
  PRE003 Data contract de munca nespecificata
  PRE004 Informatii sume suplimentare nespecificate
  PRE005 Valoare suma suplimentara nespecificata
  PRE006 Urmatoarele coduri numerice personale nu identifica unic salariatul
  PRE007 Urmatoarele marci nu identifica unic persoana
  PRE008 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
  PRE009 Lipsa salariat in nomenclator
  PRE010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic formatia de lucru
  PRE011 Lipsa formatie in nomenclator
  PRE012 Urmatoarele denumiri nu identifica unic locul de munca
  PRE013 Lipsa loc de munca in nomenclator
  PRE014 Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca
  PRE015 Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca
  PRE016 Lipsa contract de munca activ
  PRE017 Urmatoarele denumiri nu identifica unic suma suplimentara
  PRE018 Lipsa suma suplimentara in nomenclator
  PRE019 Nu exista o inregistrare corespunzatoare in bonul de lucru