Nexus Resurse Umane - Prezentare generală


  Nexus ResurseUmane ® este o soluție de management a resurselor modernă și completă, este adaptată legislației în vigoare și cuprinde exact modulele, procedurile și funcționalitățile cerute de legislație li de funcționarea optimă a unui departament de resurse umane dintr-o organizație. Și poate ca o data cu utilizarea soluției noastre, veți dori ca CV-urile completate pe site-ul companiei dvs. să fie salvate direct în modulul de CV-uri din Nexus ResurseUmane ®.
  Managementul Resurselor Umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea și menținerea resurselor umane în cadrul organizației în vederea realizării unei maxime eficiente în activitatea acestora. De asemenea, informatizarea activitătii de resurse umane conduce și la o organizare mult mai bună și mai transparentă a relațiilor, contractelor și documentelor dintre angajați și angajatori.
organigrama
  Productivitatea în toate organizațiile este influențată de modul în care interacționează și se combină resursele umane pentru a folosi toate celelalte resurse ale organizației. Factori cum ar fi pregătirea, experiența la locul de muncă și nivelul de educație joacă întotdeauna un rol important în stabilirea compatibilității unei persoane cu o anumită organizație.
  Soluția Nexus ResurseUmane ® oferă următoarele funcții de bază:
  • Organigrama structurii ierarhice a posturilor disponibile ale companiei și evidența ocupării cu personal (angajați) a acesteia.
  • Crearea, calculul și previzionarea (prin modificarea diverșilor parametri: nivelul salariilor, impozitele datorate, ...etc) bugetelor de cheltuieli cu salariile pentru întreaga organizație sau pentru anumite sectoare ale acesteia.
  • Crearea și gestionarea fișelor de post și a criteriilor de performanță ale posturilor, asociate direct posturilor și persoanelor din Organigramă.
  • Crearea, planificarea și gestionarea evaluărilor salariaților, pe baza criteriilor de performanță ale posturilor și pe baza obiectivelor personale stabilite pentru fiecare salariat în parte.
  • Stocarea C.V.-urilor, cu tipuri de date și informații create dinamic, în funcție de nevoile specifice ale fiecarei organizații. Funcție avansată de căutare a persoanelor care să satisfacă criteriile dorite.
  • Suport/exemple pentru implementarea preluării C.V.-urilor direct de pe site-ul companiei, exact cu informațiile și formatul stabilit de dvs.
  • Stocarea inventarului resurselor umane, cu informații despre membrii organizației: performante, disponibilități, cursuri, calificări sau orice alte informații sunt considerate esențiale pentru organizație. Funcție avansată de căutare a persoanelor care să satisfacă criteriile dorite.
  • Planificarea cursurilor de perfecționare, recalificare ...etc, pentru fiecare angajat în parte și în același timp calculul bugetelor de alocat pentru realizarea acestora.
  • Stocarea Dosarelor de personal. Crearea unei arhive electronice a dosarelor de personal (diplome, certificate, acte,...etc) prin scanarea/fotografierea documentelor, stocarea acestora în baza de date și accesul instant la acestea. Funcție integrată de scanare, respectiv de preluare de imagini de la un scanner atașat, respectiv de la o cameră foto/web atașată.
  • Planificarea concediilor de odihnă oferă posibilitatea programării perioadelor de concedii cu facilitatea urmăririi în paralel a celorlalte programări efectuate pentru: șefii ierahici, pentru același nivel ierarhic și pentru subalterni (se utilizează organigrama structurii ierarhice).
  • Gestionarea datelor de personal: date de contact, date de identificare,...etc.
  • Stabilirea de alerte configurabile pentru fiecare salariat în parte: reînnoire autorizații, evaluare periodică, fișe/consulturi medicale periodice, protecția muncii,...etc.

  Avantaje:

  • Procesul de asigurare a resurselor umane adecvate pentru organizație este ideal a se baza pe cât mai multe informații despre potențialul uman avut la dispoziție. Bineînteles, folosind un sistem informatic cât mai flexibil, simplu de utilizat și automatizat, așa cum este Nexus ResurseUmane ®.
  • O organizare mult mai bună a activității de Resurse Umane și mai multă transparență a relațiilor, contractelor și documentelor dintre angajați și angajatori.
criterii de performanta
  • Evaluarea periodică a criteriilor de performanță și a obiectivelor fiecărui angajat în parte conduce la creșterea gradului de motivare și competiție al angajaților.
  • Previzionarea rapidă a bugetelor de cheltuieli cu salariile prin construirea de diverse scenarii.
  • Reducerea costurilor cu terți prestatori și/sau a cheltuilelilor interne operaționale și a timpilor de execuție prin automatizarea diverselor activități specifice: contracte de muncă, acte adiționale, fișe de post, evaluări ale personalului, ...etc.
  • Accesul rapid si centralizat la diverse informatii specifice: Dosarul de personal, CV-uri, Inventarul resurselor umane, Planificare cursuri, Evaluarile criteriilor de performanta, Fisele de post ...etc.
  • Conectarea securizată prin diverse instrumente software online disponibile pe site-ul organizațiilor, pentru a facilita colectarea mai rapidă de informații. Cum ari fi, de ex., preluarea C.V.-urilor direct de pe site.
  • Interogarea bazei de date de către angajați, a anumitor secțiuni și doar a propriilor date, prin cel mai facil și securizat mod: EmailPortal.
  • O disponibilitatea mai mare a angajaților și evitarea diverselor neplăceri, prin avertizarea periodică a diverselor activități obligatorii (reînoiri de avize, autorizații, fișe medicale ...etc), prin planificarea concediilor de odihnă și prin planificarea cursurilor profesionale.