Utile

Plata dividendelor în valută

Share Share Facebook social_media_title | 25 Ian 2019 | 10994 | Legislatie economica

Articol preluat din Regulamentul BNR nr.4/2005.

Operațiunile în valută efectuate de rezidenți sunt reglementate de prevederile Regulamentului BNR nr. 4/2005 cestabileşte regimul efectuării operaţiunilor valutare. Astfel plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi, care fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu excepţia operaţiunilor prevăzute în la Regulamentul BNR nr.4, Anexa nr. 2 “Categorii de rezidenţi care pot efectua operaţiuni în valută” care se pot efectua şi în valută.

Toate celelalte operaţiuni între rezidenţi, care nu fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, pot fi efectuate în mod liber fie în moneda naţională (leu), fie în valută. Efectuarea operațiunilor în valută se face numai pe baza acordului de voinţă al părţilor.

În situația dividendelor, acestea nefiind operațiuni care să facă obiectul comerțului cu bunuri și servicii, plata acestora poate fi efectuată și în valută, pe baza acordului de voință al părților.

Conform Legii 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, “Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.”

“Prin încasare fragmentată se ințelege fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege”

În hotărârea AGA de distribuire a dividendelor suma trebuie repartizată în lei, dar se poate menționa că plata se face în valută, conversia efectuându-se în funcție de cursul valutar al BNR valabil la data efectuării plății. Această mențiune se poate face și într-o hotărâre AGA ulterioară primei hotărâri, întrucât potrivit Legii societăților comerciale nr 31/1990, se poate reveni asupra hotărârilor date cu ocazia închiderii situațiilor financiare.

Repartizarea profitului la dividende se înregistrează în contabilitate în lei, conform hotărârii AGA.

În momentul plății dividendelor către acționari, după reținerea impozitului pe dividende, care se face în lei, se efectuează transformarea în valută a sumei nete a dividendelor în lei, la cursul BNR valabil la data plății acestora (curs BNR afișat în ziua precedentă pentru ziua curentă), după care se efectuează plata în valută a dividendelor nete astfel calculate, către asociați, în conturile lor bancare deschise în valută. Impozitul pe dividende se plătește până la data de 25 a lunii următoare reținerii din dividendele brute.