Nexus ERP

Import produse componente

Importul produselor componente se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_produse_componente_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_produse_componente_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatoarul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

 • Nomenclatorul: nomen3_comp .
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

  ANEXA A. Tabel antete document: importex_produse_componente avand structura:


  Coloana Tip Descriere
  id_importex
  varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
  id_produs varchar(25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_produs, cod_produs sau den_produs)    
  id_extern_produs varchar(25) Id-ul extern al produsului (id_produs, cod_produs sau den_produs)
  cod_produs varchar(20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau den_produs)    
  den_produs varchar(231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau cod_produs)    
  id_componenta varchar(25) Codul intern al componentei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_componenta, cod_componenta sau den_componenta)    
  id_extern_componenta varchar(25) Id-ul extern al componentei (id_componenta, cod_componenta sau den_componenta)
  cod_componenta varchar(20) Codul de bare al componentei (optional daca se specifica id_componenta, id_extern_componenta sau den_componenta)    
  den_componenta varchar(231) Denumirea componentei (optional daca se specifica id_componenta, id_extern_componenta sau cod_componenta)    
  cantitate numeric(13,3) Cantitate componenta    
  grup tinyint Grup 0 - daca nu se utilizeaza grupuri de componente echivalente    
  ordine_servire tinyint Ordine servire in restaurant    


  ANEXA B. Tabelul cu erori posibile la importul produselor componente:


  Coloana Tip
  COMP001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
  COMP002 Produs nespecificat
  COMP003 Componenta nespecificata
  COMP004 Urmatoarele coduri de bare nu identifica unic produsul
  COMP005 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
  COMP006 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
  COMP007 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
  COMP008 Lipsa produs in nomenclator
  COMP009 Urmatoarele coduri nu identifica unic componenta
  COMP010 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic componenta
  COMP011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic componenta
  COMP012 Urmatoarele coduri nu identifica unic componenta dupa cod selectie
  COMP013 Lipsa componenta in nomenclator
  COMP014 Urmatoarele valori exista deja in nomenclator
  COMP015 Urmatoarele valori exista deja in nomenclator