Nexus ERP

1.4.31. Importul proceselor verbale de perisabilitate

http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_perisabilitati

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document 

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

id_salariat

varchar (25)

Codul intern al salariatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_salariat)

den_salariat

varchar (30)

Denumirea salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat)

id_centru_profit

varchar (25)

Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)

den_centru_profit 

varchar (30)

Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)

observatii

varchar (250)

Observații document

cont_debit

varchar (17)

Contul de debit

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea pentru control final


Tabel 47. Date import antet proces verbal perisabilitățihttp://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_perisabilitati

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

pret_vanzare_tva   

money

Prețul de vânzare cu TVA

cota_tva_ies

numeric(2,0)

Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)


Tabel 48. Date import linii proces verbal perisabilitățiExemplu de import în format Json

{ 

       "parametri" :

        {

               "id_document" : null,

               "keep_data_on_err" : false,

               "single_tran" : true

       },

      "antete": [

       {

              "id_document": "14256",

              "serie_document": "PVPER",

              "numar_document": "4526",

              "data_document": "2018-01-19",

              "id_gestiune": "6",

              "den_gestiune": "MAGAZIN",

              "id_salariat": "",

              "den_salariat": "Palade Alexandra",

              "id_centru_profit": "",

              "den_centru_profit": "",

              "observatii": "",

              "cont_debit": "",

              "validare": "0",

              "valoare": "0.0000",

              "linii": [                 

                {

                         "id_document": "14256",

                         "id_produs": "",

                         "cod_produs": "",

                         "den_produs": "Calculator",

                         "tip_produs": "GAA",

                         "cont_produs": "",

                         "serie_produs": "",

                         "cantitate": "2.000",

                         "pret_achizitie": "2500.0000",

                         "pret_vanzare_tva": "6000.0000",

                         "cota_tva_ies": "19",

                         "denumire_sup": ""

                    }]

          }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_perisabilitati_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}