Nexus ERP

Import P.V. perisabilitati

Importul P.V. perisabilitati se realizeaza in doua etape:
  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_pv_perisabilitati_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_pv_perisabilitati_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: pvperisabil. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: pvperisabil_linii. Legatura cu antetul  anluna + pl_pvper + id_pvper .


ANEXA A. Tabel antete document: importex_pv_perisabilitati avand structura :

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document  varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_salariat varchar (25) Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_salariat)
id_extern_salariat varchar (25) Id-ul extern al salariatului (optional daca se specifica id_salariat sau den_salariat)
den_salariat varchar (30) Denumirea salariatului (optional daca se specifica id_salariat)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit  varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
observatii varchar (250) Observatii document
cont_debit varchar (17) Contul de debit
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea pentru control final


 
ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_pv_perisabilitati_lin avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva    money Pretul de vanzare cu TVA
cota_tva_ies numeric(2,0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)


 
ANEXA C. Tabel erori posibile la importul P.V. perisabilitati:
 
Coloana Descriere
PER001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
PER002 Centru de profit nespecificat
PER003 Gestiune nespecificata
PER004 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
PER005 Produs nespecificat
PER006 Cont produs nespecificat
PER007 Lipsa antet
PER008 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
PER009 Lipsa gestiune in nomenclator
PER010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
PER011 Lipsa centru de profit in nomenclator
PER012 Urmatoarele denumiri nu identifica unic primitorul
PER013 Lipsa primitor in nomenclator
PER014 Document deja existent
PER015 Urmatoarele conturi sunt invalide
PER016 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
PER017 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
PER018 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
PER019 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
PER020 Lipsa produs in nomenclator
PER021 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
PER022 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
PER023 Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul
PER024 Primitor nespecificat
PER025 Urmatoarele conturi sunt invalide
PER026 Cont debit invalid
PER027 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
PER028 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic primitorul
PER029 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul