Nexus ERP

Import localitati

Importul localitatilor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A .
  • Apelarea procedurii stocate importex_localitati_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B. Procedura are parametrul @manage_existing care determina comportamentul in cazul unor inregistrari care exista deja in baza de date. Acesta poate lua 3 valori:
    • 0 - procedura se opreste, returnand o eroare (aceasta e valoarea implicita);
    • 1 - se actualizeaza datele localitatii existente;
    • 2 - se ignora importul inregistrarii curente, lasand datele localitatii neschimbate.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_localitati_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  •  Nomenclator: localitati. Cheia primara a tabelului: id.

ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_localitati avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (50) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_intern numeric (18,0) Id-ul intern al localitatii (util in cazul suprascrierii)
id_extern varchar (50) Id-ul extern al localitatii, cel utilizat in aplicatia din care se importa
denumire nvarchar (200) Denumirea localitatii (optional in cazul suprascrierii daca se specifica id_intern sau id_extern)
cod_tara char(2) Codul de tara (implicit "RO")
id_judet numeric (18,0) Id-ul judetului din tabelul judete (optional daca se specifica den_judet sau cod_judet)
cod_judet char (2) Cod judet (optional daca se specifica id_judet sau den_judet)
den_judet nvarchar (200) Denumirea judetului (optional daca se specifica id_judet sau cod_judet)
cod_siruta numeric (6,0) S.I.R.U.T.A.
mediu_urban bit Localitate din mediul urban
errorlist varchar (max) Lista erorilor aparute la validarea importurilor

ANEXA B. Tabel erori posibile la importul localitatilor:


Coloana Descriere
LOC001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
LOC002 Denumire nespecificata
LOC003 Urmatoarele valori nu identifica tara...
LOC004 Urmatoarele coduri nu identifica unic judetul...
LOC005 Urmatoarele denumiri nu identifica unic judetul...
LOC006 Lipsa judet in nomenclator...
LOC007 Urmatoarele coduri siruta nu sunt unice...
LOC008 ID extern localitate existent deja in nomenclator...
LOC009 Denumire deja existenta in nomenclator
LOC010 Id-ul extern apare de mai multe ori in nomenclatorul de localitati
LOC011 Denumirea apare de mai multe ori in nomenclatorul de localitati
LOC012 Eroare import localitati: Urmatoarele date nu identifica localitatea...