Nexus ERP

1.4.47 Import linii Transfer produse

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                                                                                                                                            

keep_data_on_err 

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.

import_mode 

bit

Se importă doar liniile pentru un document deja existent.


http://{ip}:{port}/api/v1/import/transferuri_produse_update_linii

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

pret_vanzare_tva 

money

Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii

cota_tva_ies

numeric(2,0)

Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)

id_comanda

varchar (25)

Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1

serie_comanda

varchar (10)

Seria/numărul comenzii (opțional)

numar_comanda

varchar (20)

Numărul comenzii

data_comanda

date

Data comenzii

id_pers_i

varchar(25)

ID-ul salariatului destinație

den_pers_i

varchar(30)

Denumirea salariatului destinație

id_pers_o

varchar(25)

ID-ul salariatului sursă

den_pers_o

varchar(30)

Denumirea salariatului sursă

Exemplu de import în format Json:

{
      "parametri" :
           {
                "id_document" : null,
                "keep_data_on_err" : false,
                "single_tran" : true,
                "import_mode" : "1",
                "serie_document": "TCO",
                "numar_document": "1110",
                "data_document": "2018-05-03",
                "tip_document": "NTG"
           },

     "linii": [
          {
               "id_document": "1",
               "id_produs": "13945(1)",
               "cantitate": 5,
               "cod_produs": "",
               "valoare": 200,
               "tip_produs_ies": "GAA",
               "cont_produs": "371.2"
           }]
}

În cazul în care se dorește importul liniilor pentru o NOTĂ DE TRANSFER ÎNTRE CONTURI, se va specifica „tip_document”: "NTC".