Nexus ERP

Import rapoarte distribuitori

Importul rapoartelor distribuitorilor se realizeaza in doua etape:

  •  Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_parteneri_rapsv_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_parteneri_rapsv_exec_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: parteneri_rapsv. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente: parteneri_rapsv_lin. Legatura cu antetul  pl_rapsv + id_rapsv.
 

ANEXA A. Tabel antete document: importex_parteneri_rapsv avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
data_doc Date Data documentului.
data_ini Date Data de inceput
tip_raport varchar(1) Reprezinta tipul documentului. Poate avea valorile S: Stocuri, V: Vanzari
id_client varchar(25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client)
id_extern_client varchar(25) Id-ul extern al partenerului (optional daca se specifica id_client, cif_client, den_client)
cif_client varchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_client varchar(100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client)
id_salariat varchar(25) Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_salariat sau den_salariat)
id_extern_salariat varchar(25) Id-ul extern al salariatului (optional daca se specifica id_salariat, den_salariat)
den_salariat varchar(60) Denumirea salariatului (optional daca se specifica id_salariat sau id_extern_salariat)
id_adresa varchar(25) Codul intern al adresei clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_adresa, den_adresa)
id_extern_adresa varchar(25) Id-ul extern al adresei clientului (optional daca se specifica id_adresa sau den_adresa)
den_adresa varchar(100) Denumirea adresei clientului (optional daca se specifica id_extern_adresa, id_adresa)
observatii varchar(500) Observatii

ANEXA B. Tabel linii: importex_parteneri_rapsv_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau den_produs).
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau id_extern_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs, cod_produs sau den_produs)
cantitate numeric (13,3 ) Cantitate
detalii varchar (500) Detalii


 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul rapoartelor:

 
Coloana Descriere
RAPPART001 Lipsa date
RAPPART002 Eroare import rapoarte distribuitori: Tip raport invalid
RAPPART003 Eroare import rapoarte distribuitori: Client nespecificat
RAPPART004 Eroare import rapoarte distribuitori: Salariat nespecificat
RAPPART005 Eroare import rapoarte distribuitori: Adresa nespecificata
RAPPART006 Eroare import rapoarte distribuitori (linii): Produs nespecificat!
RAPPART007 Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
RAPPART008 Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
RAPPART009 Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
RAPPART010 Eroare import rapoarte distribuitori: Lipsa partener in nomenclator
RAPPART011 Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
RAPPART012 Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
RAPPART013 Eroare import rapoarte distribuitori: Lipsa salariat in nomenclator
RAPPART014 Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic o adresa
RAPPART015 Eroare import rapoarte distribuitori: Urmatoarele denumiri nu identifica unic o adresa
RAPPART016 Eroare import rapoarte distribuitori: Lipsa adresa in nomenclator
RAPPART017 Eroare import rapoarte distribuitori (linii): Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
RAPPART018 Eroare import rapoarte distribuitori (linii): Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
RAPPART019 Eroare import rapoarte distribuitori (linii): Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
RAPPART020 Eroare import rapoarte distribuitori (linii): Lipsa produs in nomenclator
RAPPART021 Eroare import rapoarte distribuitori: Data document nespecificata
RAPPART022 Eroare import rapoarte distribuitori: Data inceput nespecificata
RAPPART023 Eroare import rapoarte distribuitori: Tip raport nespecificat