Nexus ERP

1.4.50 Import formatii de lucru

http://{ip}:{port}/api/v1/import/formatii_lucru

Câmp

Tip

Descriere

id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
tip_calcul char(6) Tipul de calcul al bonului de lucru
grupa_lucru char(1) Grupul de lucru (Tip CAS). Ia valorile 1, 2 sau 3.
cod_selectie char(1) Codul de selectie folosit pentru selectia/ gruparea formatiilor in rapoarte.
den_formatie varchar(100) Numele formatiei de lucru
punct_lucru smallint Id-ul intern al punctului de lucru. Este optional daca se specifica den_punct_lucru)
den_punct_lucru varchar(30) Denumirea punctului de lucru
adresa_formatie varchar (100) Adresa formatiei de lucru
id_responsabil_pontaj varchar(25) Id-ul responsabilului de pontaj, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. Este optional daca se specifica id_extern_responsabil_pontaj sau den_responsabil_pontaj.
id_extern_responsabil_pontaj varchar (25) Id-ul extern al responsabilului de pontaj (optional daca se specifica id_responsabil_pontaj sau den_responsabil_pontaj)
cod_tara char(2) Codul tarii formatiei de lucru
evitare_dubla_impunere bit In cazul in care se completeaza cu 1 este scutit de impozit in Romania, impozitul fiind retinut in tara unde presteaza munca.
tip_buget tinyint Tip buget
anexa_buget char (3) Anexa buget
ind_func_buget char (17) Indicator functional
ind_econ_buget char (11) Indicator economic
id_sectie varchar(25) Id-ul sectiei, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. Optional daca se specifica den_sectie.
den_sectie varchar (30) Numele sectiei
id_departament varchar(25) Id-ul departamentului, in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. Optional daca se specifica den_departament.
den_departament varchar (30) Numele departamentului
sal_brut_carti_munca varchar (17) Cont salarii brute carti munca
sal_brut_ps varchar (17) Cont salarii brute PS
cas varchar (17) Cont C.A.S
ajutor_somaj varchar (17) Cont ajutor de somaj
cass varchar (17) Cont C.A.S.S
cass_cond_med varchar (17) Cont C.A.S.S Con. Med.
fd_risc_accidente varchar (17) Cont Fd. de risc si accidente
comision_carti_munca varchar (17) Cont comision carti de munca
con_med_pl_soc varchar (17) Cont Con. Med. plt. soc.
fd_participare_profit varchar (17) Cont Fd. participare la profit
contrib_asig_munca varchar (17) Cont Fd. Gar/ Contrib. Asig. Munca
fond_handicap varchar (17) Cont Fond pentru handicap
cas_angajator varchar (17) Cont C.A.S angajator
cas_angajat varchar (17) Cont C.A.S angajat
cass_angajator varchar (17) Cont C.A.S.S angajator
cass_con_med varchar (17) Cont C.A.S.S Con. Med.
cass_angajat varchar (17) Cont C.A.S.S angajat
ajutor_somaj_angajator varchar (17) Cont ajutor somaj angajator
ajutor_somaj_angajat varchar (17) Cont ajutor somaj angajat
cas_con_med_fd_risc varchar (17) Cont C.A.S Con. Med. din Fd. Risc
comision_carti_de_munca_taxe varchar (17) Cont comision carti de munca (Taxe si impozite)
impozit_carti_munca varchar (17) Cont impozit carti de munca
impozit_drept_autori varchar (17) Cont impozit drepturi de autor
impozit_prestari_servicii varchar (17) Cont impozit prestari servicii
contrib_asig_munca_taxe varchar (17) Cont Fd. Gar./ Contrib. Asig. Munca (Taxe si impozite)
cass_con_med_din_fond_risc varchar (17) Cont C.A.S.S Con. Med. din Fd. Risc
cass_accidente_boli varchar (17) Cont C.A.S.S accidente si boli prof la Con. Med.
cas_angajat_dr_autor varchar (17) Cont C.A.S angajat dr. autor
ajutor_somaj_angajat_dr_autor varchar (17) Cont ajutor somaj angajat drepturi de autor
fond_handicap_taxe varchar (17) Cont fond pentru handicap (Taxe si impozite)
avansuri_datorate varchar (17) Cont avansuri datorate
lichidari_datorate varchar (17) Cont lichidari datorate
prestari_servicii varchar (17) Cont prestari servicii
asigurari_datorate varchar (17) Cont asigurari datorate
avans_concedii_odihna varchar (17) Cont avans concedii de odihna
reanalitic char (15) Analitic inregistrare retineri (01, 02, 03, etc.)
note_contabile_cent_plati bit Notele contabile ale subunitatilor cu platile salariale vor fi decontate prin Unitatea Centrala
note_contabile_cent_taxe bit Notele contabile ale subunitatilor cu taxele si impozitele salariale vor fi decontate prin Unitatea Centrala
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)Exemplu de import în format Json

{

       "parametri": {

       "keep_data_on_err": false,

       "single_tran": true

                         },

       "linii": [

                  {

                      "den_formatie" : "Formatia Test",

                      "tip_calcul" : "PerAdm",

                      "grupa_lucru" : "3",

                      "fond_handicap" : "635 . . . . ",

                      "cas_angajator" : "5311. . . . ",

                      "cass_angajat" : "5332. . . . "

                   }

                ]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/formatii_lucru_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}