Nexus ERP

Bon de consum obiecte de inventar

Evidenta bonurilor de consum intocmite pentru obiectele de inventar din magazie, import fisiere din alte aplicatii, evidenta consumurilor pe persoane primitoare si numere de inventar.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. BCOI, Data BCOI, Gestiune, Centru de profit, Valoare BCOI, Seria doc., Comanda, Gestionar, Beneficiar, Cont storno, Nr. comanda, Nr. lot, Nr. linie, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Procent cheltuiala, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Primitor (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Nr. lot, Nr. linie, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Procent cheltuiala, Comanda, Gestiune, Centru de profit, Data BCOI, Primitor, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data BCOI, Gestiune, Primitor, Centru de profit (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare. (doar pentru admin)
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru admin)
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll (doar pentru admin)
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru admin)
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor (doar pentru admin)
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare) (doar pentru admin)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru admin)
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru admin)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru admin)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Bon Cons. Inv., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Lot - Se completeaza numarul lotului.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Primitor - Se completeaza cu numele primitorului, ales din nomenclatorul de personal.
  Linie - Se completeaza numarul liniei
  Data - Se completeaza cu data bonului de consum obiecte de inventar, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Beneficiar - Se completeaza cu numele beneficiarului, ales din nomenclatorul de parteneri.

  Mijloc de transport - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.
  Comnada - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata bonului de consum obiecte de inventar.
  Nr. comanda - Se completeaza cu numarul comenzii.
  Cheltuiala % - Se completeaza procentul de cheltuiala pentru societatea comerciala
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Cont alternativ DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare.
  Cont gestiune DB - Se completeaza cu simbolul contului debitor - balanta de gestiune.
  Cont gestiune CR - Se completeaza cu simbolul contului creditor - balanta de gestiune.
  Cont storno - Se completeaza simbolul contului pentru operatii storno (401,409,etc) din balanta de verificare.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil)
  Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie (needitabil)
  Data expirarii - Data expirarii (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Rapoarte
 • Bon de consum obiecte de inventar - Formular - Formular
 • Borderou bonuri de consum obiecte de inventar - Borderou
 • Lista iesiri bonuri de consum obiecte de inventar - Lista iesiri
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata