Nexus ERP

Import note intrare receptie

26 Iun 2017 | 250 |

Importul notelor de intrare in receptie se realizeaza in doua etape:
  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_note_intrare_receptie_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_note_intrare_receptie_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: nir. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: liniinir. Legatura cu antetul  anluna + pl_nir + id_nir.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_note_intrare_receptie avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex
varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cont_credit varchar (17) Cont credit
id_furnizor varchar (25) Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizor varchar (20) Codul fiscal / CNP al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau den_furnizor)
den_furnizor varchar (100) Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau cif_furnizor)
tip_furnizor char(1) Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile:
- furnizorul este un partener
S  - furnizorul este un salariat
G  - furnizorul este o gestiune
O furnizorul este un centru de profit
observatii varchar (250) Observatii document
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
nir_amanunt bit Se va bifa daca este nir cu amanuntul


ANEXA B. Tabel linii: importex_note_intrare_receptie_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (213) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva  money Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
cota_tva_ies int Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
cota_tva_int int Cota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)


ANEXA C. Tabel erori posibile la importul notelor de intrare in receptie:


Coloana Tip
ACL001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
ACL002 Numar nespecificat
ACL003 Client nespecificat
ACL004 Gestiune nespecificata
ACL005 Cont debit nespecificat
ACL006 Urmatoarele conturi sunt invalide...
ACL007 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator...
ACL008 Produs nespecificat
ACL009 Cont produs nespecificat...
ACL010 Lipsa antet
ACL011 Cont debit invalid ...
ACL012 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea...
ACL013 Lipsa gestiune in nomenclator...
ACL014 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul ...
ACL015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul ...
ACL016 Lipsa partener in nomenclator
ACL017 Document deja existent
ACL018 Urmatoarele conturi sunt invalide ...
ACL019 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii ...
ACL020 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii ...
ACL021 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul ...
ACL022 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul ...
ACL023 Lipsa produs in nomenclator ...
ACL024 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit ...
ACL025 Lipsa centru de profit in nomenclator ...
ACL026 Cantitate insuficienta in stoc
ACL027 Lipsa autovehicul in nomenclator
ACL028 Urmatoarele numere de inmatriculare nu identifica unic autovehiculul ...
ACL029 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegat ...
ACL030 Lipsa delegat in nomenclator ...
ACL031 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
ACL032 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
ACL033 Exista linii cu pret de achizitie negativ
ACL034 Exista linii cu pret de vanzare negativ
ACL035 Valoarea totala a documentului importat difera de cea presetata in campul [Valoare]