Nexus ERP

Import note intrare receptie

Importul notelor de intrare in receptie se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_note_intrare_receptie_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_note_intrare_receptie_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: nir. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id .
  • Linii de documente pentru produse: liniinir. Legatura cu antetul  anluna + pl_nir + id_nir.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_note_intrare_receptie avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex
varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cont_credit varchar (17) Cont credit
id_furnizor varchar (25) Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizor varchar (20) Codul fiscal / CNP al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau den_furnizor)
den_furnizor varchar (100) Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau cif_furnizor)
tip_furnizor char(1) Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile:
P - furnizorul este un partener
S - furnizorul este un salariat
G - furnizorul este o gestiune
O - furnizorul este un centru de profit
observatii varchar (250) Observatii document
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
nir_amanunt bit Se va bifa daca este nir cu amanuntul
id_extern_furnizor varchar (50) Id-ul extern al furnizorului


ANEXA B. Tabel linii: importex_note_intrare_receptie_lin avand structura :


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (213) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva  money Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
cota_tva_ies int Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
cota_tva_int int Cota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)


ANEXA C. Tabel erori posibile la importul notelor de intrare in receptie:


Coloana Tip
NIR001 Lipsa date
NIR002 Tip furnizor nespecificat
NIR003 Furnizor nespecificat
NIR004 Gestiune nespecificata
NIR005 Cont creditor nespecificat
NIR006 Produs nespecifica
NIR007 Cont produs nespecificat
NIR008 Lipsa antet
NIR009 Urmatoarele conturi sunt invalide
NIR010 Cont credit invalid
NIR011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
NIR012 Lipsa gestiune in nomenclator
NIR013 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea(ca furnizor)
NIR014 Lipsa gestiune(ca furnizor) in nomenclator
NIR015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit(ca furnizor)
NIR016 Lipsa centru de profit(ca furnizor) in nomenclator
NIR017 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul(ca furnizor)
NIR018 Lipsa salariat(ca furnizor) in nomenclator
NIR019 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
NIR020 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
NIR021 Lipsa partener in nomenclator
NIR022 Urmatoarele conturi sunt invalide
NIR023 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
NIR024 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
NIR025 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
NIR026 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
NIR027 Lipsa produs in nomenclator
NIR028 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
NIR029 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
NIR030 Document deja existent
NIR031 Valoarea totala a documentului este diferita de cea declarata
NIR032 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
NIR033 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
NIR034 Lipsa id comanda in nomenclator
NIR035 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit(ca furnizor)