Nexus ERP

1.4.4. Importul avizelor din custodie a clienților

http://{ip}:{port}/api/v1/import/avize_custodie_clienti

Câmp Tip Denumire
id_importex varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).

Atenție! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este în sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document varchar (25)  ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet  bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (opțional)
numar_document varchar(20) Numărul documentului
data_document date Data documentului
data_scadenta date Data scadenței facturii 
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)
cont_debit varchar (17) Cont debit. Poate fi de forma 418.1, programul corectând automat formatul
id_client varchar (25) Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif _client)
id_agent varchar (25) Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent)
den_agent varchar (100) Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)
observatii varchar (250) Observatii document
validare bit Se va valida sau nu documentul după salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
numar_auto varchar (20) Numărul de înmatriculare a mașinii


Tabel  Date import antet avize custodie cliențihttp://{ip}:{port}/api/v1/import/avize_custodie_clienti

Câmp Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)
cod_produs  varchar (20) Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs) 
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)
tip_produs char (3)  Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs) 
serie_produs varchar (50)  Seria/numărul de lot al produsului (opțional)
cantiate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie  money Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)
pret_vanzare money Prețul de vânzare fără TVA în moneda facturii
pret_vanzare_tva money Prețul de vânzare cu TVA în moneda facturii
cota_tva_ies numeric (2,0) Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirării (opțional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (opțional)
id_comanda varchar (25) Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comanda varchar (10) Seria/numărul comenzii (opțional)
numar_comanda varchar (20) Numărul comenzii
data_comanda date Data comenzii
corectie_tva money Corecție TVA

 Tabel Date import linii avize custodie clienți


Exemplu de import in format Json
{
     "antete": [
     {  
         "id_document": "31798",
         "serie_document": "GHT",
         "numar_document": "187489",
         "data_document": "2017-12-01",
         "data_scadenta": "2018-02-12",
         "id_gestiune": "",
         "den_gestiune": "Magazin Vaslui",
         "cont_debit": "4111",
         "id_client": "",
         "cif_client": "",
         "den_client": "ANDREMAN SRL",
         "id_agent": "",
         "den_agent": "",
         "id_delegat": "",
         "den_delegat": "",
         "numar_auto": "",
         "observatii": "",
         "validare": "0",
         "valoare": "0.0000",
         "linii": [
         {
              "id_document": "31798",
              "id_produs": "",
              "cod_produs": "",
              "den_produs": "produs testare",
              "tip_produs": "",
              "cont_produs": "371 .02.  .  .",
              "serie_produs": "",
              "cantitate": "10.000",
              "pret_achizitie": "0.0000",
              "pret_vanzare": "0.0000",
              "pret_vanzare_tva": "0.0000",
              "cota_tva_ies": "9",
              "denumire_sup": "",
              "id_comanda": "",
              "serie_comanda": "",
              "numar_comanda": "",
              "corectie_tva": "0.0000"
        }]
    }]
}

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/avize_custodie_clienti_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}