Nexus ERP

Compensari

Evidenta si editarea proceselor verbale de compensare. Posibilitatea de a realiza reglari de sume in lei sau in valuta intre diverse conturi, in functie de situatia avuta: compensare avans incasat-factura client, factura furnizor-avans platit, factura furnizor-factura client, compensari diverse.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. PVC, Data PVC, Sume db, Sume cr., Cont interm., Devize, Anul si luna, Id, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data PVC, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data PVC, Valuta (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip - Se alege tipul documentului compensare (Compensari diverse,Compensare Avans incasat - Factura Client,Compensare Factura Furnizor - Avans platit,Compensare Factura Furnizor - Factura Client). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
  Folosire cont intermediar - Se bifeaza daca este folosit un cont intermediar.
  Cont intermediar - Se completeaza cu contul intermediar folosit pentru compensari.
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document P.V.Compensare, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Data - Se completeaza cu data documentului de tip compensare.
  Compensare in devize - Se va bifa daca acest tip de compensare este in devize.

  Vizualizarea sub forma unei liste a documentelor compensate. Acestea sunt integistrate in cont debitor sau creditor, cu precizarea sumei pe debit sau credit, a devizului, numele partenerului si explicatiile aferente respectivului document. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare, modificare si stergere.

  Rapoarte
 • Jurnal compensari - Jurnal compensari
 • Proces verbal de compensare - Proces verbal de compensare