Nexus ERP

Import interventii

Importul interventiilor se realizeaza intr-o etapa:
 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_crm_interventii_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B
Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_crm_interventii_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:
 • Interventii: crm_call_center.
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

  ANEXA A. Tabel antete document: importex_crm_interventii avand structura:


  Coloana Tip Descriere
  id_importex
  varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
  id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
  id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
  serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
  numar_document varchar (20) Numarul documentului
  data_document date Data documentului
  id_client varchar (25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client)
  id_extern_client varchar (25) Id-ul extern al clientului (optional daca se specifica id_client, cif_client sau den_client)
  cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
  den_client varchar (100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif _client)
  id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
  den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
  solicitant varchar (50) Denumirea solicitantului interventiei
  tip_sesizare varchar (100) Tipul sesizarii
  data_incepere datetime Data incepere interventie
  data_finalizare datetime Data finalizare interventie
  prioritate int Se stabileste daca interventia respectiva are sau nu prioritate
  id_pers_preluat varchar (25) Codul intern al persoanei care preia interventia, in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_pers_preluat)
  id_extern_pers_preluat varchar (25) Id-ul extern al persoanei care preia interventia (optional daca se specifica id_pers_preluat sau den_pers_preluat)
  den_pers_preluat varchar (100) Denumirea persoanei care preia interventia (optional daca se specifica id_pers_preluat)
  id_pers_verificat varchar (25) Codul intern al persoanei care verifica interventia, in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_pers_verificat)
  id_extern_pers_verificat varchar (25) Id-ul extern al persoanei care verifica interventia (optional daca se specifica id_pers_verificat sau den_pers_verificat)
  den_pers_verificat varchar (100) Denumirea persoanei care verifica interventia (optional daca se specifica id_pers_verificat)
  numar_auto varchar(20) Numarul de inmatriculare a masinii
  observatii varchar (250) Observatii document
  confirmata bit Se va confirma sau nu interventia
  finalizata bit Se va finaliza sau nu interventia
  validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare


  ANEXA B. Tabel erori posibile la importul interventiilor:


  Coloana Tip
  CRM001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
  CRM002 Client nespecificat
  CRM003 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
  CRM004 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
  CRM005 Lipsa partener in nomenclator
  CRM006 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
  CRM007 Lipsa salariat(preluat) in nomenclator
  CRM008 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
  CRM009 Lipsa salariat (verificat) in nomenclator
  CRM010 Lipsa autovehicul in nomenclator
  CRM011 Urmatoarele numere de inmatriculare nu identifica unic autovehiculul
  CRM012 Document deja existent
  CRM013 Obiect sesizare nespecificat
  CRM014 Urmatoarele obiecte de sesizare nu identifica unic obiectul de sesizare la client
  CRM015 Lipsa obiect sesizare client
  CRM016 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
  CRM017 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
  CRM018 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul