Nexus ERP

Casa in lei

Evidenta platilor si incasarilor prin casa in lei. Posibilitatea de a tine evidenta documentelor de incasare/plata pe analiticele contului 5311, repartizarea sumelor platite/incasate, import de date din alte fisiere folosind protocolul Importex.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Document, Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Cont TVA, Tva, Cont casa, Seria doc., Data doc., Agent vanzari, Centru de profit, Casier, Buget, Incasari, Plati, Suma nerepartizata, In curs de aprobare, Document corespondent, Document split TVA (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Document, Document corespondent, Document split TVA, Data doc., Cont, Beneficiar/Platitor, Agent vanzari, Casier, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Document, Cont, Beneficiar/Platitor, Agent vanzari (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)
 • Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente
 • Permite repartizari pe comenzi - Permite repartizarea incasarilor pe comenzi ferme clienti
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • Ordine repartitie automata la import fisier - Ordinea facturilor aflate in sold pentru repartizarea sumelor in cadrul importului incasarilor/platilor dintr-un fisier in care repartizarile nu sunt specificate
 • C.Profit prioritar din gestiunea facturii - Centru Profit prioritar din gestiunea facturii, pentru generarea articolelor contabile
 • TVA 0 = sc. drept deduc. - Monetarele pentru vanzarile cu amanuntul pentru care tva este zero sunt incluse in jurnalul TVA ca scutite cu drept deducere
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
 • Filtru facturi pe nivel 1 analitic - La repartizarea facturilor vor fi aduse documente filtrand doar dupa primul grup de cifre din cadrul simbolului.
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Includ documente nevalidate sold ecran - Includ documente nevalidatela calculul soldurilor afisate pe ecran
 • Imprim.dep. agent SFA - Imprimanta departamentala utilizata de agent pentru tiparirea chitantelor si facturilor din SFA
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
  Suma totala - Se completeaza cu valoarea sumei totale inregistrata in document.
  Tip beneficiar - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului.
  Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.
  Beneficiar (furnizor) - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului (furnizorului).
  Cota TVA - Se completeaza valoarea procentului de TVA-ului (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%)
  Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata).
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Din care TVA - Se completeaza valoarea procentului de TVA-ului (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%) (needitabil)
  Tip gestiune amanunt - Se alege tipul gestiunii cu amanuntul.
  Explicatie - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales.
  Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil aferent tipului de operatiune selectat.
  Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Cont de TVA - Se completeaza cu simbolul contului contabil de TVA.

  Operatii de adaugare a facturilor platite cu instrumentul de plata curent.

  Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

  Informatii suplimentare precizate la crearea documentului de plata curent.

  Punct de lucru corespondent - Se alege punct de lucru unde poate fi folosit carnetul.
  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
  Centru de cheltuieli - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Casier - Se completeaza cu numele casierului, ales din nomenclatorul de personal.
  Cont OE DB - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanta de ordine si evidenta.
  Cont OE CR - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta creditor din balanta de ordine si evidenta.
  Buget - Se alege bugetul.
  Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata documentului.
  Vehicul - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.

  Operatii de adaugare a facturilor incasate cu instrumentul de incasare curent.

  Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

  Informatii suplimentare precizate la crearea documentului de incasare curent.

  Punct de lucru corespondent - Se alege punct de lucru unde poate fi folosit carnetul.
  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Casier - Se completeaza cu numele casierului, ales din nomenclatorul de personal.
  Cont OE DB - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanta de ordine si evidenta.
  Cont OE CR - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta creditor din balanta de ordine si evidenta.
  Buget - Se alege bugetul.
  Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata documentului.
  Vehicul - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.

  Operatii de adaugare a facturilor incasate cu chitanta de la un anumit client.

  Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

  Vizualizarea sub forma unei liste a datelor referitoare la tichetele de masa. Informatiile precizate sunt: cantitate si valoarea tichetului de masa. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare, modificare si stergere.

  Operatii de adaugare a facturilor incasate cu chitanta de la un anumit student.

  Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil aferent tipului de operatiune selectat.
  Grupa - Se alege grupa.
  Student - Se alege numele studentului care efectueaza plata.
  Taxa - Se alege tipul de taxa pentru care se face incasarea.

  (fereastra tip 4) (fereastra tip 1)

  Cantitate - Cantitate
  Valoare - Valoare
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Incasari cu depasire plafon 5000 lei per client si zi
 • Rest de repartizat
  Rapoarte
 • Borderou bonuri fiscale - Borderou bonuri fiscale
 • Borderou chitante - Borderou chitante
 • Borderou documente - Borderou documente
 • Borderou plati obiective - Borderou plati obiective
 • Chitanta - Chitanta
 • Chitanta de decontare in numele clientului - Chitanta de decontare in numele clientului
 • Chitanta preimprimata - Chitanta preimprimata
 • Decont - Decont
 • Dispozitie de plata / incasare - Dispozitii de plata / incasare
 • Dispozitii de plata / incasare - Dispozitii de plata / incasare
 • Factura de decontare in numele clientului - Factura de decontare in numele clientului
 • Flux de trezorerie - Flux de trezorerie
 • Incasari monetare - Incasari monetare
 • Incasari pe agenti - Incasari pe agenti
 • Jurnal de casa - Jurnal de casa
 • Jurnal in partida simpla (cu TVA) - Jurnal in partida simpla (cu TVA)
 • Jurnal monetare - Jurnal monetare
 • Monetar casa - Monetar
 • Nota analitica de casa - Nota analitica de casa
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • Registru de casa - Registru de casa
 • Registru jurnal de incasari si plati (fara TVA) - Registru jurnal de incasari si plati (fara TVA)
 • Sursa date formulare anexe la casa in lei - Creati diverse formulare anexe la casa impreuna cu Formulare HTML
 • Tichete de masa - Tichete de masa
 • Tichete de masa - detaliat - Tichete de masa - detaliat