Nexus ERP

Balanta de verificare

"Balanța de verificare" reprezintă oglinda unei societăți comerciale, în care sunt incluse toate elementele patrimoniale de activ si pasiv. În acest modul datele sunt aduse în urma operațiunii de colectare articole contabile (operațiune efectuată manual sau automat, prin Nexus Tasks).

În cadrul modulului "Balanta de verificare" se pot vizualiza date privind solduri initiale, rulaje lunare, total sume, solduri finale.

Informațiile care apar în modul sunt imparțite in trei ferestre:

 • fereastra principală: în care sunt expuse datele privind soldurile inițiale debitoare și creditoare, rulajele lunare debitoare și creditoare, total sume debitoare și creditoare și soldurile finale debitoare și creditoare;
 • fereastra de detalii: sunt afișsate date privind rulajele lunare pe întreg anul calendaristic, inclusiv soldul final al fiecarei luni de lucru (se afișeaza soldul final al sesiunii de lucru);
 • fereastra de grupari: datele din modul se pot grupa dupa diferite criterii, cum ar fi: clasa, denumire, clasificare, deviz, grupa, user creare, user modificare;

Balanta de verificare - modul

Informațiile care apar in fereastra principală si de detalii pot fi configurate de către user în funcție de nevoi. Această operațiune se face apeland butonul de Configurare din partea dreapta-sus a modulului.

Balanta de verificare - configurare coloane

Astfel se pot configura:

 • Coloanele din modul, apelând comanda Coloane modul
 • Liniile din detalii, apelând comanda Linii detalii

Sau se poate reveni la coloanele implicite ale modulului, apelând comanda Configurare implicită.

În partea dreaptă a ferestrei modulului, utilizatorul poate efectua diferite operațiuni, cum ar fi:

 • De prefiltrare informații de afișare în modul, apelând comanda Prefiltrare. Astfel, la intrarea în modul, datele sunt prefiltrate conform filtrelor setate: simbol cont, nivel analitic, clase și grupe, cont alternativ sau clasificare.
 • Balanta de verificare - prefiltrare
 • Setare Opțiuni modul: utilizatorul poate configura conturile analitice, aceasta însemnând conturile la care Nexus să facă articolele contabile cu analitice interne: cu parteneri la conturile de terți (401, 4111) cu gestiuni la conturile de stocuri (301, 3021, 371, 303), cu personalul la conturile privind salariații (542) etc. Implicit sunt introduse conturile principale, de bază. Daca se doresc să se țină și alte conturi pe analitice interne, se adaugă prin comanda de adăugare. Astfel, nu este nevoie crearea de conturi analitice separate în planul de conturi, intrucât Nexus va genera articolele contabile automat cu aceste analitice interne (informații introduse pe documentul primar generator de articol contabil-factura, decont, NIR etc.)
  Tot în cadrul setării Opțiuni, utilizatorul poate seta:
  - Ca informațiile din modul să fie grupate în partea stângă;
  - Redimensionarea automata a coloanelor modulului;
  - Permiterea generării de articole contabile;
  - Nivelul logului de operare (de bază, avansat, detaliat).
 • Balanta de verificare - optiuni modul conturi analitice
 • Posibilitate Grupare informații în modul după: clasă, clasificare, denumire, deviz, gruă, user creare, user modificare. In funcșie de setarea Afiseaza grupar în stânga, informațiile vor fi grupate in fereastra principală sau in partea stângă.
 • Balanta de verificare - grupari modul

Modulul "Balanța de verificare" dispune de un configurator de rapoarte foarte avansat, utilizatorul având la dispoziție cateva rapoarte/seturi de date implicite pe care le poate folosi ca atare sau le poate configura după nevoile sale. Acest lucru se poate realiza apelând comanda Rapoarte customizate-Configurare rapoarte din meniul de sus al modulului.

Balanta de verificare - configurare rapoarte

Astfel, în funcție de filtrele setate, pot fi configurate diferite rapoarte ca: balanță analitică/sintetica (setând filtru Nivel analitic la nivelul dorit), balanță de furnizori sau clienți (setând filtru Cont 401 sau 4111), balanțe cu clase si grupe, fara clase/fara grupe, cu clase/fara grupe, fara clase/cu grupe etc.

balanta de verificare - filtre configurare rapoarte

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Simbol, Denumire, Functie, Rulaj luna debitor, Rulaj luna creditor, Sold final debitor, Sold final creditor, Sold initial debitor, Sold initial creditor, Rulaj cumulat debitor, Rulaj cumulat creditor, Deviz, Clasa, Grupa, Denumire alternativa, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Cod intern, Cont alternativ, Clasificare, Indicator financiar, Indicator economic, Cod sector, Sursa finantare, Rulaj anterior debitor, Rulaj anterior creditor, Total sume debitoare, Total sume creditoare, Are rulaj, Are sold, Punct de lucru, Tip cont financiar, Analitic punct de lucru (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Deviz, Clasa, Grupa, Clasificare, Denumire, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Simbol, Nivel analitic, Clasa si grupa, Cont alternativ, Clasificare (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Simbol cont - Se completeaza simbolul numeric al contului din balanta de verificare. (needitabil)
  Denumire cont - Se completeaza denumirea contului din balanta conform Planului de conturi.

  Tip cont financiar - Se alege numele modului ce foloseste contul in selectie (la intrarea in modul).
  Punct de lucru - Se alege punctul de lucru.
  Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile pentru casa sau banca in valuta.
  Functie cont - Se alege una din cele trei functiuni ale contului: Activ/Pasiv/Bifunctional.
  Denumire alternativa - Se completeaza denumirea contului alternativa data de utilizator.
  Cont diferente curs inc/plt favorabile - Se completeaza contul in care se vor inregistra diferentele de curs favorabile aferente operatiunilor de incasari si plati
  Cont diferente curs inc/plt nefavorabile - Se completeaza contul in care se vor inregistra diferentele de curs nefavorabile aferente operatiunilor de incasari si plati
  Cont alternativ - Se completeaza simbol alternativ al contului din balanta de verificare.
  Cont inchidere - Se completeaza contul pentru inchidere in cazul conturilor de venituri si cheltuieli.
  Cont diferente curs la sold favorabile - Se completeaza contul in care se vor inregistra diferentele de curs favorabile pentru reevaluarea soldului la sfarsitul lunii
  Cont diferente curs la sold nefavorabile - Se completeaza contul in care se vor inregistra diferentele de curs nefavorabile pentru reevaluarea soldului la sfarsitul lunii
  Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari.
  Includ in modulul "Conturi in Devize" - Se va bifa daca permite includerea in modulul "Conturi in Devize" pentru o balanta a operatiunilor in devize.
  Centru profit diferente curs - Se alege obiectivul sau centru de profit atasat conturilor de diferenta curs, din nomenclatorul de centre de profit.
  Cod sector - Se completeaza codul de sector.
  Reevaluare sold devize - Se bifeaza daca contul curent poate fi detaliat pe articole bugetare
  Cont cu articole bugetare - Se bifeaza daca contul curent poate fi detaliat pe articole bugetare
  Sursa finantare - Se completeaza sursa de finantare.
  Rapoarte
 • Balanta conturi exe - Balanta filtrata pe conturile analitice (exe)
 • Balanta de verificare - Balanta de verificare
 • Cartea mare - Cartea mare
 • Fisa cont - Fisa cont
 • Fisa sah - Fisa sah
 • Istoric componenta sold - Acest raport reface soldul final al contului, cu documente de la data cea mai recenta pana la cea mai veche. Atentie, Nu se iau in considerare repartizarile pe facturi!
 • Istoric cont - Istoric cont
 • Registrul inventar - Registrul inventar
 • Situatie financiara lunara - Situatie financiara lunara
 • Situatie rulaje lunare cont - Balanta de verificare