Nexus ERP

1.4.61 Importul comenzilor pentru furnizori

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

 id_importex  

 varchar(25) 

 ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).

 single_tran

 bit

 Se specifica daca se va deschide o singura tranzactie pentru intregul import sau se va utiliza o tranzactie per document.

 1 - in cazul aparitiei unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.

 - documentele importate pana la aparitia erorii raman in baza de date.http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_furnizori

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar(25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)

serie_document

varchar(10)

Seria documentului (optional)

numar_document

varchar(20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

id_proiect

varchar(25)

Codul intern al proiectului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_proiect)

den_proiect

nvarchar(150)

Denumirea proiectului (optional daca se specifica id_proiect)

observatii

varchar(250)

Observatii

id_gestiune

varchar(25)

Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune sau id_extern_gestiune)

id_extern_gestiune

varchar(25)

Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune, den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau id_extern_gestiune)

id_furnizor

varchar(25)

Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor, id_extern_furnizor sau den_furnizor)

id_extern_furnizor

varchar (50)

Id-ul extern al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, cif_furnizor sau den_furnizor)

cif_furnizor

varchar(20)

Codul fiscal / CNP al furnizorului(optional daca se specifica id_furnizor, id_extern_furnizor sau den_furnizor)

den_furnizor

nvarchar(200)

Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, id_extern_furnizor sau cif_furnizor)

id_delegat

varchar (25)

Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat sau id_extern_delegat)

id_extern_delegat

varchar (25)

Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)

den_delegat

varchar (100)

Denumire delegat (optional daca se specifica id_delegat sau id_extern_delegat)

id_agent

varchar (25)

Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent sau id_extern_agent)

id_extern_agent

varchar (25)

Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)

den_agent

varchar(100)

Denumire agent (optional daca se specifica id_agent sau id_extern_agent)

id_adresa_incarcare

varchar(25)

Codul intern al adresei de incarcare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa_incarcare sau id_extern_adresa_incarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care au un partener stabilit, cu calitatea de Furnizor.

id_extern_adresa_incarcare

varchar(50)

Id-ul extern al adresei de incarcare (optional daca se specifica id_adresa_incarcare sau den_adresa_incarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care au un partener stabilit, cu calitatea de Furnizor.

den_adresa_incarcare

varchar(200)

Denumire adresa de incarcare (optional daca se specifica id_adresa_incarcare sau id_extern_adresa_incarcare).Se vor lua in calcul doar adresele care au un partener stabilit, cu calitatea de Furnizor.

id_adresa_descarcare

varchar(25)

Codul intern al adresei de descarcare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa_descarcare sau id_extern_adresa_descarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care nu au un partener stabilit

id_extern_adresa_descarcare

varchar(50)

Id-ul extern al adresei de descarcare (optional daca se specifica id_adresa_descarcare sau den_adresa_descarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care nu au un partener stabilit.

den_adresa_descarcare

varchar(200)

Denumire adresa de descarcare (optional daca se specifica id_adresa_descarcare sau id_extern_adresa_descarcare).Se vor lua in calcul doar adresele care nu au un partener stabilit.

id_curier

numeric(18,0)

Id-ul curierului (optional daca se specifica nume_curier)

nume_curier

varchar(100)

Nume curier (optional daca se specifica id_curier)

id_clasificare

varchar(25)

Codul intern al clasificarii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_clasificare)

den_clasificare

varchar(30)

Denumirea clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare)

validare

bit

Se va valida sau nu documentul dupa salvare

valoare

money

Valoarea pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea). Valabil pentru comenzile care au acelasi deviz in linii.

Tabel 26. Date import antet comenzi furnizori


http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_furnizori

Câmp

Tip

Descriere

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (50)

Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție

moneda

char(3)

Moneda (RON, EUR) (optional, implicitRON)

denumire_sup

varchar(250)

Denumire suplimentara

id_extern_produs

varchar(25)

Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)

Tabel 27. Date import linii comenzi furnizori


Exemplu de import în format Json

          "parametri": { 

                      "single_tran": true 

            }, 

            "antete": [ 

                   { 

                       "id_importex": "CMNZF2022", 

                       "id_document": "22569552696", 

                       "id_carnet": 20436, 

                       "serie_document": "CFL", 

                       "data_document": "2022-10-12", 

                       "id_gestiune": "6(1)", 

                       "den_furnizor": "MOTIVI PROIECT SRL", 

                       "id_extern_delegat": "DDD343", 

                       "den_agent": "Petre Andrei", 

                       "den_adresa_descarcare": "Magazin Bucium", 

                       "id_adresa_incarcare": 39, 

                       "nume_curier": "DPD", 

                       "id_proiect": "12", 

                       "observatii": "Import comanda", 

                       "den_clasificare": "Parfumuri", 

                       "valoare": 750, 

                       "validare": "1", 

                "linii": [ { 

                        "id_document": "22569552696", 

                        "cod_produs": "2642427", 

                        "cantitate": 3, 

                        "pret_achizitie": 150, 

                        "tip_produs": "FAA", 

                        "serie_produs": "TRF545", 

                        "moneda": "EUR" }, 

                     { 

                        "id_document": "22569552696", 

                        "cod_produs": "646664", 

                        "cantitate": 2, 

                        "pret_achizitie": 300, 

                        "tip_produs": "FAA", 

                        "serie_produs": "TRF5665", 

                         "moneda": "EUR" 

                     } 

                 ] 

           } 

     ]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_furnizori_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}