Nexus ERP

1.4.28. Importul preturilor de vânzare a produselor

http://{ip}:{port}/api/v1/import/preturi_vanzare_produse

Câmp

Tip

Descriere

id_importex 

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (100)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

id_client

varchar (25)

Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau den_client)

cif_client

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau den_client)

den_client

varchar (100)

Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau cif _client)

id_grup_oferta

int

Codul intern al grupului de oferta în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_grup_oferta

varchar (100)

Denumirea grupului de oferta (opțional dacă se specifică id_gestiune)

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

pret_vanzare

money

Prețul de vânzare fără TVA in moneda facturii

pret_vanzare_tva 

money

Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii

Moneda

char(3)

Moneda (RON, EUR) (obligatoriu, implicit RON)

tip_produs

varchar(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

discount_bonus

decimal(5,2)

Procent discount bonus 

adaos_prestabilit

decimal(5,2)

Procent adaos prestabilit

Tabel 43. Date import preturi vânzare produse

Exemplu de import in format Json

{

        "parametri" :

                          {

                                 "keep_data_on_err" : false,

                                 "manage_existing" : 0,

                                 "single_tran" : true

                          },

"linii":[

{

"id_gestiune": "",

"den_gestiune": "MAGAZIN",

"id_client": "",

"cif_client": "",

"den_client": "Nexus Media",

"den_grup_oferta": "",

"id_produs": "",

"cod_produs": "",

"den_produs": "Calculator",

"tip_produs": "GAA",

"cont_produs": "",

"pret_vanzare": "2500.0000",

"pret_vanzare_tva": "3000.0000",

"moneda": "RON",

"discount_bonus": "150.00",

"adaos_prestabilit": "0.00"

}]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/preturi_vanzare_produse_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}