Nexus ERP

Import cheltuieli in avans

Importul cheltuielilor in avans se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul de antet a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_cheltuieli_in_avans_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_cheltuieli_in_avans_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:

 • Antetul documentelor: cheltuieliav. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.

   ANEXA A . Tabel antete document: importex_cheltuieli_in_avans avand structura:
  Coloana Tip Descriere
  id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului (optional)
  tip_document varchar (15) Tipul documentului
  serie_document  varchar (10) Seria documentului
  numar_document varchar (20) Numarul documentului
  data_document  date Data documentului
  id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
  den_centru_profit  varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
  data_start date Data de start
  sold_initial numeric(15,2) Suma initial
  rata_lunara numeric(15,2) Rata lunara platita
  explicatii varchar (250) Explicatii document
  cont_debit varchar (17) Contul de debit
  cont_credit varchar (17) Contul de credit
  cont_db_gest varchar (17)
  cont_cr_gest varchar (17)
  tip_coresp char(1) Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile:
  P - corespondentul este un partener
  S - corespondentul este un salariat
  G - corespondentul este o gestiune
  O - corespondentul este un centru de profit
  Daca nu se specifica niciun corespondent atunci acest camp va ramane necompletat
  id_coresp varchar (25) Codul intern al corespondentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_coresp sau  den_coresp)
  id_extern_coresp varchar (50) Id-ul extern al corespondentului (optional daca se specifica id_coresp sau den_coresp)
  cif_ coresp varchar (20) Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (optional daca se specifica id_coresp sau  den_coresp)
  den_ coresp varchar (100) Denumirea corespondentului (optional daca se specifica id_coresp sau  cif_coresp)
  tip_buget int Tip buget
  anexa_buget varchar (3) Anexa buget
  ind_func_buget varchar (17) Indicator functional buget
  ind_econ_buget varchar (11) Indicator economic buget
  validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
  id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
  id_punct_lucru smallint Id-ul punctului de lucru (optional daca se specifica den_punct_lucru)
  den_punct_lucru varchar (30) Denumirea punctului de lucru (optionala daca se specifica id_punct_lucru)


   
  ANEXA B. Tabel erori posibile la importul cheltuielilor in avans:
   
  Coloana Descriere
  CHA001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare.)
  CHA002 Denumire centru profit nespecificata.
  CHA003 Data start nespecificata.
  CHA004 Sold initial nespecificat.
  CHA005 Rata lunara nespecificata.
  CHA006 Cont debit nespecificat.
  CHA007 Cont credit nespecificat.
  CHA008 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit.
  CHA009 Lipsa centru de profit in nomenclator.
  CHA010 Urmatoarele conturi sunt invalide.
  CHA011 Cont debit invalid.
  CHA012 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea.
  CHA013 Lipsa gestiune in nomenclator.
  CHA014 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit.
  CHA015 Lipsa centru de profit in nomenclator.
  CHA016 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul.
  CHA017 Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator.
  CHA018 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul.
  CHA019 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul.
  CHA020 Lipsa partener in nomenclator.
  CHA021 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari.
  CHA022 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta.
  CHA023 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
  CHA024 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
  CHA025 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
  CHA026 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
  CHA027 Urmatoarele denumiri nu identifica unic punctul de lucru
  CHA028 Lipsa punct de lucru in nomenclator sau punct de lucru invalid