Nexus ERP

1.4.44. Eliberarea stocului

Parametri - http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_clienti_eliberare_stoc

Câmp

Tip

Descriere

id_extern_comanda

varchar (50)

ID-ul unic pentru identificarea documentului. In cazul in care nu se completeaza id_extern_comanda, se face identificarea dupa numarul, data si seria comenzii.                                                                                                                                                                            

numar_comanda 

varchar(20)

Numarul comenzii

serie_comanda

varchar(10)

Seria comenzii

data_comanda 

date

Data comenzii

id_produs 

varchar(20)

Id-ul unic de identificare al produsului. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea produsului dupa id_extern_produs sau den_produs.

id_extern_produs 

varchar(25)

Id-ul unic de identificare al produsului. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea produsului dupa id_produs sau den_produs.

cod_produs 

varchar(20)

Codul produsului sau codul de bare al produsului

den_produs 

varchar(250)

Denumirea produsului. In cazul in care nu este completat acest camp, se va face identificarea produsului dupa id_produs sau id_extern_produs.

serie_produs 

varchar(50)

Seria/numărul de lot al produsului

cantitate 

numeric(13,3)

Cantitatea


Exemplu de JSON pentru apelarea functiei:


{

"parametri" :

     {

          "id_extern_comanda" : "535524",

          "data_comanda" : "",

          "numar_comanda" : "",

          "serie_comanda" : ""

     }

}


In cazul in care se doreste eliberarea stocului la nivel de linie se va utiliza aceeasi procedura, insa se vor da ca parametri si detaliile despre produs. Mai jos aveti un exemplu de JSON pentru acest caz:


{

"parametri" :

    {

             "id_extern_comanda" : "546434",

             "data_comanda" : "",

             "numar_comanda" : "",

             "serie_comanda" : ""

    },

             "linii":

               [

                  {

                      "id_extern_produs" : "615959",

                      "serie_produs" : "20185451640",

                      "cantitate" : 1

                  }

              ]

}