Nexus ERP

Import bonuri de productie

Importul bonurilor de productie se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_bonuri_productie_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_bonuri_productie_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: bonuripp. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: lbonuripp. Legatura cu antetul  anluna + pl_bpp + id_bpp.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_bonuri_productie avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet int Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document  varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cont_credit varchar (17) Contul de credit
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit  varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
id_beneficiar
varchar(25)
Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_beneficiar sau  den_beneficiar)
id_extern_beneficiar
varchar(25)
Id-ul extern al beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar sau den_beneficiar)
cif_beneficiar
varchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_beneficiar sau  den_beneficiar)
den_beneficiar
varchar(100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_beneficiar sau  cif_beneficiar)
observatii varchar (250) Observatii document
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea pentru control final
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)


 

ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_bonuri_productie_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)
id_comanda varchar (25) Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_extern_comanda varchar (25) Id-ul extern al comenzii(optional daca se specifica id_comanda)
serie_comanda varchar (10) Seria/numarul comenzii
numar_comanda  varchar (20) Numarul comenzii
data_comanda date Data comenzii


 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul bonurilor de productie:

 
Coloana Descriere
BPP001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
BPP002 Centru de profit nespecificat
BPP003 Gestiune nespecificata
BPP004 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
BPP005 Produs nespecificat
BPP006 Cont produs nespecificat
BPP007 Lipsa antet
BPP008 Urmatoarele conturi sunt invalide
BPP009 Cont debit invalid
BPP010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
BPP011 Lipsa gestiune in nomenclator
BPP012 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
BPP013 Lipsa centru de profit in nomenclator
BPP014 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BPP015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BPP016 Lipsa partener in nomenclator
BPP017 Document deja existent
BPP018 Urmatoarele conturi sunt invalide
BPP019 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
BPP020 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
BPP021 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
BPP022 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
BPP023 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
BPP024 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
BPP025 Lipsa produs in nomenclator
BPP026 Urmatoarele informatii nu identifica unic comanda client
BPP027 Lipsa comanda client
BPP028 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
BPP029 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
BPP030 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
BPP031 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BPP032 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
BPP033 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic comanda client
BPP034 Bonul de predare productie cu id-ul ... nu a fost gasit!
BPP035 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit