Nexus ERP

1.4.9. Importul cantităților limitate

http://{ip}:{port}/api/v1/import/cant_lim

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_extern

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  denumire_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  denumire_produs)

denumire_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică denumire_gestiune)

denumire_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

cantitate_minima

numeric(13,3)  

Cantitatea minima

cantitate_maxima

numeric(13,3)

Cantitatea maxima

cantitate_aprovizionare

numeric(13,3)

Cantitatea aprovizionare

cantitate_aprovizionare_furnizor   

numeric(13,3)

Cantitatea aprovizionare furnizor

Tabel 15. Date import cantități limiteExemplu de import in format Json

{ 

        "parametri" :

           {

               "keep_data_on_err1" : false,

               "manage_existing1" : 0

           },

       "linii": [

          {

               "id_extern": "",

              "id_produs": "",

              "cod_produs": "FAA",

              "denumire_produs": "pix",

              "id_gestiune": "",

              "denumire_gestiune": "MAGAZIN",

              "cantitate_minima": "2000.000",

              "cantitate_maxima": "4000.000"

           }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/cant_lim_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}