Nexus ERP

Import rezervari hotel

Importul rezervarilor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_rezervari_hotel_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_rezervari_hotel_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: ht_cazari. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: ht_cazari_linii. Legatura cu antetul  pl_caz + id_caz.
 

ANEXA A. Tabel antete document: importex_rezervari_hotel avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
tip_document varchar (15)

Tipul documentului, avand una dintre valorile:

"Rez. grup" pentru rezervarea de grup;

"Rez.camera grup" rezervarea unei camere in cadrul grupului;

"Rez. individuala" pentru rezervarea individuala a unei camere.

serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_cladire varchar(25) Codul intern al cladirii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_cladire)
den_cladire varchar(100) Denumirea cladiri (optional daca se specifica id_cladire)
id_client varchar(25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client, id_extern_client sau den_client)
id_extern_client varchar (25) Id-ul extern al partenerului (optional daca se specifica id_client, cif_client, den_client)
cif_client varchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_client varchar(100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client)
id_delegat varchar(25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegat varchar (25) Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegat varchar(60) Denumirea delegat (optional daca se specifica id_delegat sau id_extern_delegat)
id_camera varchar (25) Codul intern al camerei (optional daca este rezervare de grup si nr_camere > 1)
id_tip_camera varchar(25) Id-ul tipului de camera (optional daca se specifica den_tip_camera sau sigla_tip_camera sau rezervarea este de tip individuala)
den_tip_camera varchar(100) Denumirea tipui de camera (optional daca se specifica id_tip_camera sau sigla_tip_camera sau rezervarea este de tip individuala)
nr_camera varchar (5) Numarul camerei (optional daca este rezervare de grup si nr_camere > 1)
sigla_tip_camera char(3) Sigla tipului de camera
id_agentie varchar (25) Codul intern al agentiei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucri este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agentie sau id_extern_agentie)
id_extern_agentie varchar (25) Id-ul extern al agentiei (optional daca se specifica id_agentie sau den_agentie)
den_agentie varchar (100) Denumirea agentiei (optional daca se specifica id_agentie sau id_extern_agentie)
status_cazare_tip tinyint

ID status rezervare(optional daca se specifica statusul cazarii). Campul poate lua una din valorile:
= Cazare
2 = Mentenanta
3 = Check-Out
4 = Rezervare
5 = Rezervare provizorie

status_cazare varchar(50) Denumire status rezervare(Optional daca se specifica status_cazare_tip). Campul poate lua una dintre valorile: "Cazare", "Mentenanta", "Check-Out", "Rezervare", "Rezervare provizorie"
oaspete varchar(200) Numele oaspetelui (Obligatoriu daca statusul rezervarii este Cazare sau  Check-Out)
telefon varchar(50) Numarul de telefon al oaspetelui (optional)
email varchar(50) Adresa de email a oaspetelui (optional)
nr_pers smallint Numarul de persoane (optional)
data_start date Data de inceput a rezervarii
data_stop date Data de sfarsit a rezervarii
data_ckin date Data sosirii efective a oaspetelui la receptia unitatii (obligatoriu daca status_cazare este Cazare)
data_ckout date Data de inchidere a cazarii si eliberarea camerei (Obligatoriu daca status_cazare este Cazare sau Check-Out)
observatii varchar(2000) Observatii (optional)
id_grupvarchar(25) 
Codul intern al cazarii de grup in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_grup)
cod_grup varchar(100) Codul grupului reprezinta un numar de identificare unic al cazarilor cuprinse intr-un grup. 
nr_camere numeric(18,0) Numarul de camere incluse in grup. Pentru rezervarile individuale valoarea default este 1.
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
anulare bit Se va anula sau nu documentul dupa salvare
 

ANEXA B. Tabel linii: importex_rezervari_hotel_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_gestiune varchar(30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_cmd varchar(25) 
Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_cmd)
numar_cmd numeric(18,0) Numarul comenzii (pentru gruparea serviciilor)
tip_doc_incasare varchar(25) Tipul documentului de incasare. Poate fi Factura sau Bon fiscal
tip_incasare varchar(1) Optional daca se specifica tip_doc_incasare
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produs varchar(25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
cod_produs varchar(20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produs varchar(231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
cont_produs varchar(17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
srvXnr_zile bitSe va completa cu 1 daca serviciul se multiplica cu numarul de zile aferent cazarii. Altfel 0. Optinal. Implicit va fi 1.
den_tip_srv varchar(50) Tipul de servicii posibile: Serviciu de baza, Serviciu secundar, Serviciu optional. Optional daca se specifica tip_srv. Implicit va fi Serviciu de baza 
tip_srv tinyint Pentru tipul de servicii utilizati una din variantele:
1 = Serviciu de baza,
2 = Serviciu secundar,
3 = Serviciu optional
(optional daca se specifica den_tip_srv). Implicit va fi 1 
cantitate numeric(13, 3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie (optional)
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA (optional daca se specifica pret_vanzare_tva)
pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA (optional daca se specifica pret_vanzare)
cota_tva_ies numeric(2, 0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)    
 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul rezervarilor hoteliere:

 
Coloana Descriere
HT001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
HT002 Numar nespecificat
HT003 Client nespecificat
HT004 Data de inceput nespecificata
HT005 Data de sfarsit nespecificata
HT006 Cladire nespecificata
HT007 Camera nespecificata
HT008 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
HT009 Data sfarsit este anterioara datei de inceput
HT010 Produs nespecificat
HT011 Lipsa antet
HT020 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic clientul
HT021 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic clientul
HT022 Urmatoarele denumiri nu identifica unic clientul
HT023 Lipsa client in nomenclator
HT024 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentia
HT025 Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentia
HT026 Lipsa agentie in nomenclator
HT027 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
HT028 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
HT029 Lipsa delegat in nomenclator
HT030 Urmatoarele denumiri nu identifica unic cladirea
HT031 Lipsa cladire in nomenclator
HT032 Urmatoarele denumiri nu identifica unic tipul de camera
HT033 Urmatoarele coduri ale camerei nu identifica unic tipul de camera
HT034 Lipsa tip camera in nomenclator
HT035 Nume oaspete nespecificat
HT036 Numar camere incluse in grup nespecificat
HT037 Data de check-in nespecificata pentru rezervare de tip cazare
HT038 Data de check-in / check -out nespecificata pentru rezervare de tip check-out
HT039 Exista linii cu pret de achizitie negativ
HT040 Exista linii cu pret de vanzare negativ
HT041 Urmatoarele conturi sunt invalide
HT042 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
HT043 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
HT044 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
HT045 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
HT046 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
HT047 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
HT048 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
HT049 Lipsa produs in nomenclator
HT050 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
HT051 Lipsa centru de profit in nomenclator
HT052 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
HT053 Lipsa gestiune in nomenclator
HT054 Urmatoarele denumiri nu identifica unic camera.
HT055 Urmatoarele denumiri nu identifica unic camera: 
HT060 Tip de camera nespecifica (daca sunt pe o rezervare de tip grup) 
HT061 Document existent! 
HT062 Cantitatea serviciului trebuie sa fie mai mare decat 0.
HT100
Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
HT101 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta!