Nexus ERP

Declarația de TVA - modul de culegere a datelor Nexus Erp


Declarația de TVA Explicații privind modul de culegere a datelor

  Nexus ERP permite generarea automată a Declarației 300 urmând pașii: Contabilitate -> Deconturi și declarații fiscale -> Decontul de TVA/Dec. 390. Această operație se face în urma înregistrării de către utilizator, a documentelor. Urmărind fiecare câmp din declarație, vom stabili în cele ce urmează care sunt câmpurile obligatorii a fi completate în facturi pentru ca sumele să fie corect preluate în Declarația 300.
  Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adăugată" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
  Perioada de raportare" poate fi luna calendaristică, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, în condițiile art. 1561 din Codul fiscal și ale pct. 80 alin. (2) si (4) din Normele metodologice.

  Rândul 1 - Declarația 300 : Livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.a) și d) din Codul fiscal.
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări, privind baza de impozitare pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, și pentru livrările intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare de cumpărătorul revânzător, prevazute la art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parțiale pentru livrările intracomunitare de bunuri scutite. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal ( sursa: www.anaf.ro).
  Caz 1 : Se emite o factură externă, către un client care are cod valid de TVA , aplicându-se taxarea inversa. În acest caz, facturile trebuie să intrunească o serie de elemente pentru a fi corect preluate de program în Declarația 300 după cum urmează:
  1. Factura să fie înregistrată în Modulul Ieșiri-> Facturi clienți . În fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie selectat : Factura externă.
  2. Clientul , trebuie să aibă bifată opțiunea de Plătitor de TVA. Pentru a intra în fereastra clientului, din câmpul Client, se selectează opțiunile de adăugare sau modificare ( pentru clienții deja introduși).
  3. În meniul Ieșiri -> Facturi clienti -> în fereastra de Opțiuni factura, se verifică să fie bifate opțiunile Deducere TVA (3) și Factura cu taxare inversă (4).

  Cazul 2 : S-a emis o factură externă, către un client intern, plătitor de TVA.
  1. Factura s- a înregistrat în Modulul Iesiri-> Facturi clienti . În fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie selectat : Factura externă.
  2. Clientul trebuie să fie plătitor de TVA , și indicăm acest fapt prin bifarea opțiunii Plătitor de TVA . Pentru a intra în fereastra clientului, din câmpul Client, se selectează opțiunile de adăugare sau modificare ( pentru clienții deja introduși).

  3. În meniul Iețiri -> Facturi clienți -> în fereastra de Opțiuni factura se bifează opțiunea Deducere TVA.

  Cazul 3 : Se emite o factură externă de imobilizări,cu aplicarea taxării inverse, către un client intracomunitar, care are cod valid de TVA .
  1. Aceste facturi sunt emise din Modulul Imobilizări -> Vânzări de Imobilizări și se selectează la rubrica Tip Document : Factura externă
  2. Clientul , trebuie să aibă bifată opțiunea de Plătitor de TVA. Pentru a intra în fereastra clientului, din câmpul Client, se selectează opțiunile de adăugare sau modificare ( pentru clienții deja introduși).
  3. În Modulul Imobilizări -> Vânzări de Imobilizări -> în fereastra de Opțiuni factura se verifică să fie bifată opțiunea Deducere TVA.


  Randul 3 - Declarația 300 : Livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care locul livrării/locul prestării este în afara Romaniei (în UE sau în afara UE), precum și livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.b) și c) din Codul fiscal
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vănzări, privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestarile de servicii care nu sunt impozabile în România pentru ca nu au locul livrării/prestării stabilit, conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, în România, precum și pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parțiale pentru aceste livrări intracomunitare de bunuri, scutite. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal, precum și orice alte regularizări ulterioare, cu excepția celor referitoare la serviciile intracomunitare care se înscriu la randul 4. ( sursa: www.anaf.ro).
  Cazul 1: S-a emis o factură externă, unui client extern, neplătitor de tva , din UE
  1. În Modulul Iesiri-> Facturi clienti , în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura externă
  2. În același meniu Ieșiri -> Facturi clienți ->se deschide fereastra de Opțiuni factura și se verifică să fie bifată opțiunea Deducere TVA

  Cazul 2: Se emite o factură externă unui client intern, neplătitor de TVA
  1. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura externă
  2. Clientul , NU trebuie fie plătitor de TVA deci să NU fie bifată opțiunea de Plătitor de TVA. Pentru a intra în fereastra clientului, din câmpul Client, se selectează opțiunile de adăugare sau modificare ( pentru clienții deja introduși).
  3. În același meniu Iesiri -> Facturi clienți ->se deschide fereastra de Opțiuni factura și se verifică să NU fie bifată opțiunea Factura cu taxare inversă .

  Cazul 3: Se emite o factură externă de imobilizări unui client extern, neplătitor de tva , din UE cu livrare în afara țării, fără deducere TVA
  1. În Modulul Imobilizări -> Vânzări de Imobilizări, în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura externă.
  2. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți -> în fereastra de Opțiuni factură se verifică să fie debifată opțiunea Deducere TVA.
  3. În Modulul Imobilizări -> Vânzări de Imobilizări -> fereastra de Opțiuni factură se verifică să fie bifată opțiunea Livrare în afara României.

  Cazul 4 : Se emite o factura externa de imobilizari (intracomunitar sau extracomunitar), catre un client extern, cu livrare in afara tarii
  1. Aceste facturi sunt înregistrate în Modulul Imobilizări -> Vânzări de Imobilizări și se selectează la rubrica Tip Document : Factura externă .
  2. Clientul trebuie să fie extern.
  3. În Modulul Imobilizări -> Vânzări de Imobilizari -> fereastra de Opțiuni factura, se verifică să fie bifată opțiunea Livrare în afara României.

  Rândul 3.1 , Declarația 300 : Prestări de servicii intracomunitare căre nu beneficiază de scutire în statul membru în care taxa este datorată.
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133 alin.(2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, prestate către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare, precum și ajustările bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal ( sursa: www.anaf.ro).
  1. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura externă. Această factură trebuie să facă referire la un serviciul facturat.
  2. Partenerul trebuie să fie din UE.
  3. În același meniu Ieșiri -> Facturi clienți ->se deschide fereastra de Opțiuni factura și se verifică să fie bifată opțiunea Livrare în afara țării.

  Rândul 9 , Declarația 300 : Livrări de bunuri și prestări de servicii, taxabile cu cota 24%;
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*) pentru operațiuni a caror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind: baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 24%, inclusiv pentru livrările de bunuri și prestările de servicii asimilate; baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată colectată pentru operațiunile supuse regimurilor speciale de taxa pe valoarea adăugată determinate pe baza situațiilor de calcul întocmite în acest scop; ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) (11), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operațiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 24%.( sursa: www.anaf.ro)

  Rândul 10 , Declarația 300 Livrări de bunuri și prestări de servicii, taxabile cu cota 9%
  Se înscriu informațiile preluate din Jurnalul de vânzări*), pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrările de bunuri și prestările de servicii asimilate. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)(11), după caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 9%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin.(9) (11), după caz, din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)

  Rândul 11 , Declaratia 300 Livrari de bunuri taxabile cu cota 5%-
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri taxabile cu cota de 5%. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)(11), după caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 5%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin.(9) (11), după caz, din Codul fiscal ( sursa: www.anaf.ro).

  Cazul 1 : Facturile emise sunt interne, partenerii din România.Facturile fac referire la produse/ servicii cu TVA 24 %, 9 % sau 5%.
  1. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura internă.
  2. Clientul trebuie să fie din România .
  3. Produsele/serviciile facturate în acest Modulul trebuie să conîina TVA .

  Cazul 2 : Facturile emise sunt externe, către parteneri interni, aplicându-se taxarea inversă.
  1. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura externă.
  2. Clientul trebuie sa fie din România .
  3. În Modulul Iesiri-> Facturi clienti-> în fereastra Opțiuni factura trebuie să fie bifată opțiunea Factura cu taxare inversă .

  Cazul 3 : Se emit facturi de imobilizări către parteneri interni.
  1. În Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari, în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura internă.
  2. Partenerul către care se emite factura trebuie să fie din România.

  Rândul 13, Declarația 300 : Livrări de bunuri și prestări de servicii supuse măsurilor de simplificare (taxare inversă).
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările/prestările efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplică măsurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal, pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare. ( sursa: www.anaf.ro)

  Cazul 1 : Factura emisă este internă, către un partener neplătitor de TVA sau bunuri/servicii cu regim special.
  1. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura internă.
  2. Partenerul nu trebuie să fie plătitor de tva deci câmpul Plătitor de TVA nu este bifat, sau bunurile / serviciile facturate sunt cu regim special.

  Cazul 2 : Factura emisă este externă , se aplică regimul de taxare inversă . Partenerul este o societate neplătitoare de TVA , din România sau bunurile/serviciile sunt cu regim special.
  1. În Modulul Iesiri-> Facturi clienti , în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectată opțiunea: Factura externă.
  2. Partenerul către care se emite factura trebuie să fie din România .
  3. Nu se bifează opțiunea Plătitor de TVA ) clientul nefiind plătitor de TVA sau bunurile / serviciile facturate sunt cu regim special.
  4. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți -> Opțiuni factura, se bifează Factura cu taxare inversă.

  Cazul 3: Factura de imobilizări este emisă unui partener intern, neplătitor de TVA sau bunurile/serviciile sunt cu regim special .
  1. Partenerul către care se emite factura de imobilizări trebuie să fie din România .
  2. Nu se bifează opțiunea Plătitor de TVA ) clientul nefiind plătitor de TVA sau bunurile/serviciile facturate trebuie să fie cu regim special.

  Cazul 4: Factura emisă este internă și se aplică regimul de taxare inversă.
  1. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura internă.
  2. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra Opțiuni factura trebuie să fie selectat : Factura cu taxare inversă .

  Cazul 5: Factura emisă este externă , către un partener din Romania și se aplică taxarea inversă.
  1. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura externă
  2. Partenerul catre care se facturează este din România.
  3. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra Opțiuni factura se bifează Factura cu taxare inversă.

  Cazul 5: Se primește o factura internă de la un furnizor. Se aplică regimul de taxare inversă.
  1. În Modul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra principală, în câmpul Tipul document trebuie să fie selectat : Factura internă.
  2. Furnizorul este din Romania.
  3. În Modul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra Opțiuni factura se bifează Factura cu taxare inversă și/sau ach.intra.

  Rândul 14, Declarația 300 : Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere, altele decât cele de la rd. 1-3.
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind: baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii scutite cu drept de deducere, prevazute la art. 143 alin. (1), art. 144 si 1441 din Codul fiscal; baza de impozitare pentru operațiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 5 si lit. b) din Codul fiscal, in cazul in care cumparatorul sau clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul in care aceste operațiuni sunt în legatura directă cu bunuri care vor fi exportate, precum și în cazul operațiunilor efectuate de intermediari care actionează în numele și în contul altei persoane, atunci când acestia intervin în derularea unor astfel de operațiuni ( sursa: www.anaf.ro).

  Cazul 1: Se emite o factura internă, cu aplicarea regimului de taxare inversă cu deducere TVA.
  1. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura internă.
  2. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra Opțiuni factura se bifează Deducere TVA.
  3. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra Opțiuni factura se bifează Factura cu taxare inversă .

  Cazul 2: A fost emisă o factură de imobilizări către un partener intern și nu se aplică regimul de taxare inversă.
  1. În Modulul Imobilizări -> Vânzări de Imobilizări, se înregistrează factura de imobilizări.Partenerul către care se emite factura trebuie să fie din România .
  2. În Modulul Imobilizări -> Vânzări de Imobilizări, în fereastra Opțiuni facturare se bifează opțiunea Deducere TVA .
  3. În Modulul Imobilizări -> Vânzări de Imobilizări, în fereastra Opțiuni facturare NU se bifează opțiunea Factura cu taxare inversă .

  Rândul 15, Declarația 300 : Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite fără drept de deducere.
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri scutite fără drept de deducere, prevazute la art. 141 din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)

  Cazul 1: A fost emisă o factură internă ( nu se deduce TVA și nu se aplică regimul de taxare inversă )
  1. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura internă.
  2. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra Opțiuni factura NU se bifează Deducere TVA.
  3. În Modulul Ieșiri-> Facturi clienți , în fereastra Opțiuni factura NU se bifează Factura cu taxare inversă.

  Cazul 2: S-a emis o factură internă de imobilizări către un partener intern (fără taxare inversă și fără deducere TVA ).
  1. În Modulul Imobilizări -> Vânzări de Imobilizări, în fereastra principală, în câmpul Tipul documentului trebuie să fie selectat : Factura internă.
  2. Partenerul către care se emite factura trebuie să fie din România .
  3. În Modulul Imobilizări -> Vânzări de Imobilizări, în fereastra Opțiuni facturare NU se bifează opțiunea Deducere TVA .
  4. În Modulul Imobilizări -> Vânzări de Imobilizări, în fereastra Opțiuni facturare NU se bifează opțiunea Factura cu taxare inversă.

  Rândul 5, Declarația 300 : Achiziții intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare pentru achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile în România, precum și baza de impozitare pentru achizițiile de bunuri efectuate de către beneficiarul unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, și taxa pe valoarea adaugată aferentă, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile primite pentru plăți de avansuri parțiale pentru achiziții intracomunitare de bunuri. Se inscriu și ajustările bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)
  Rândul 5.1, Declaratia 300 : Achiziții intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara
  Rândul 18, Declaratia 300 : Achiziții intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:
  Se înscriu aceleași informații declarate la rd. 5. ( sursa: www.anaf.ro)
  Rândul 18.1 Declarația 300 : Achiziții intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este inregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea
  Rândul 18.1 se înscriu aceleați informații declarate la rd. 5.1. ( sursa: www.anaf.ro)

  Caz : S-a primit o factura externa de bunuri de la un partener intracomunitar ce are un cod valid de TVA (se aplică taxarea inversă)
  1. În Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , în fereastra principală, în câmpul Tipul document trebuie să fie selectat : Factura externă.
  2. Furnizorul este din UE si are un cod valid de TVA .
  3. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra Opțiuni factura se bifează Factura cu taxare inversă și/sau ach.intra.

  Rândul 7, Declarația 300 : Achiziții de bunuri, altele decât cele de la rd.5 si 6, și achiziții de servicii pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru care beneficiarul din România este persoana obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2)(6) și pentru importurile de bunuri carora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, a caror exigibilitate intervine în perioada de raportare. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal, precum și orice alte regularizări ulterioare cu excepția celor referitoare la serviciile intracomunitare care se înscriu la rândul 8. ( sursa: www.anaf.ro)
  Rândul 20 Declarația 300 : Achiziții de bunuri, altele decât cele de la rd.18 si 19, și achiziții de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:
  Se înscriu aceleași informații declarate la rd. 7. ( sursa: www.anaf.ro)

  Cazul 1: S-a primit o factură externă (bunuri) de la un partener din UE fără cod valid de TVA (se aplică taxarea inversă).
  1. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra principală, în câmpul Tipul document trebuie să fie selectat : Factura externă.
  2. Furnizorul este din UE dar nu are un cod valid de TVA (VIES).
  3. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra Opțiuni se bifează Factura cu taxare inversă și/sau ach.intra.

  Cazul 2 : S-a primit de la un partener care este din UE, o factura externă de servicii. ( se aplică taxare inversă) .
  1. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra principală, în câmpul Tipul document trebuie să fie selectat : Factura externă.
  2. Furnizorul este din UE .
  3. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra Opțiuni se bifează Factura cu taxare inversă și/sau ach.intra.

  Randul 7.1, Declarația 300 : Achiziții de bunuri, altele decât cele de la rd.5 si 6, și achiziții de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată pentru achizițiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din România este persoana obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal precum și ajustările bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)
  Se înscriu aceleași informații declarate la rd. 7.1. ( sursa: www.anaf.ro)

  Cazul 1: Se inregistrează o factura de achiziții de servicii externă de la un partener din UE (se aplică taxarea inversă).
  1. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra principală, în câmpul Tipul document trebuie să fie selectat : Factura externă.
  2. Furnizorul este din UE.
  3. În Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , în fereastra Opțiuni se bifează Factura cu taxare inversă si/sau ach.intra.

  Cazul 2: Se înregistrează o factura de achiziții de servicii internă de la un partener din UE (se aplică taxarea inversă)
  1. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra principală, în câmpul Tipul document trebuie să fie selectat : Factura internă.
  2. Furnizorul este intracomunitar.
  3. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra Opțiuni se bifează Factura cu taxare inversă si/sau ach.intra.

  Rândul 12, Declarația 300 : Achiziții de bunuri și servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă)
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa colectată pentru achizițiile de bunuri și de servicii, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de către beneficiarii care aplică măsurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)
  Rândul 25, Declarația 300 : Achiziții de bunuri și servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă)
  Se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa deductibilă pentru achizițiile de bunuri și de servicii, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de către beneficiarii care aplică măsurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal. Se înscriu aceleași informații declarate la rd.12. ( sursa: www.anaf.ro)

  Caz: Se primește de la un partener din România o factura internă ( se aplică taxarea inversă).
  1. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra principală, în câmpul Tipul document trebuie să fie selectat : Factura internă.
  2. Furnizorul este din România .
  3. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra Opțiuni se bifează Factura cu taxare inversă și/sau ach.intra.

  Rândul 22 Declarația 300 : Achiziții de bunuri și servicii taxabile cu cota de 24%, altele decat cele de la rd.25
  Se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărari*), privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugata deductibilă aferenta achizițiilor din țară de bunuri și servicii taxabile cu cota de 24%, altele decât cele înscrise la rd. 25, precum și baza de impozitare și taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare. Se înscriu de asemenea și ajustările bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)(11), după caz, din Codul fiscal, dacă au fost generate de operațiuni pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 24%. ( sursa: www.anaf.ro)

  Cazul 1: Se primește o factura internă de la un partener intern/ sau din afara UE având cota de tva 24 % . (nu se aplică taxarea inversă)
  1. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra principală, în câmpul Tipul document trebuie să fie selectat : Factura interna.
  2. Furnizorul este intern sau din afara UE.
  3. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra Opțiuni NU se bifează Factura cu taxare inversă și/sau ach.intra.

  Cazul 2: Factura primită de la partenerul din UE este externă și nu se aplică taxarea inversă.
  1. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra principală, in câmpul Tipul document trebuie să fie selectat : Factura externă.
  2. Furnizorul este intracomunitar.
  3. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra Opțiuni NU se bifează Factura cu taxare inversă și/sau ach.intra.

  Rândul 23, Declarația 300 : Achiziții de bunuri și servicii taxabile cu cota de 9%
  Se înscriu informațiile din jurnalul de cumparări*), privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizițiilor din țară de bunuri și servicii taxabile cu cota de 9%, precum și taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) și (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)(11), după caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adăugată aplicată este de 9%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin.(9)(11), după caz, din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)
  Rândul 24, Declarația 300 : respectiv Achiziții de bunuri și servicii taxabile cu cota de 5%
  Se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferenta achizițiilor din țară de bunuri taxabile cu cota de 5%. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)(11), după caz din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adăugată aplicată este de 5%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin.(9)(11), după caz din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)

  Caz : Se primește o factură internă de la un partener intern sau extracomunitar (nu se aplică taxare inversă )
  1. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra principală, în câmpul Tipul document trebuie să fie selectat : Factura internă.
  2. Furnizorul este intern sau din afara UE.
  3. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra Opțiuni NU se bifează Factura cu taxare inversă și/sau ach.intra.

  Rândul 26 Declarația 300 : Achiziții de bunuri și servicii scutite de taxa sau neimpozabile, din care :
  Se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărari*), privind: contravaloarea achizițiilor de bunuri și servicii a caror livrare/prestare a fost scutită de taxa, neimpozabilă sau supusă unui regim special de taxa; contravaloarea achizițiilor de bunuri și servicii din alte state membre pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România; contravaloarea achizițiilor intracomunitare de bunuri scutite de taxa sau neimpozabile în România; contravaloarea achizițiilor de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată; contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adăugată. Nu este obligatorie înscrierea în decont a sumelor care nu sunt incluse în baza impozabilă. ( sursa: www.anaf.ro)
  Caz: Se primește o factură internă de bunuri și servicii fară TVA .
  1. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra principală, în câmpul Tipul document trebuie să fie selectat : Factura internă.
  2. Bunurile /serviciile aferente facturii nu trebuie sa contina TVA.

  Rândul 26.1 Declarația 300 : Achiziții de servicii intracomunitare scutite de taxă
  Se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări*), privind achizițiile de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată. ( sursa: www.anaf.ro)
  1. În Modulul Intrări -> Facturi Furnizori , în fereastra principală, în câmpul Tipul document trebuie să fie selectat : Factura externă.
  2. Achizițiile sunt realizate de la clienți intracomunitari.
  3. Bunurile /serviciile aferente facturii nu trebuie să conțină TVA.