Nexus ERP

1.4.60 Importul justificarilor de avansuri

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

 id_importex  

 varchar(50) 

 ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate).

 single_tran 

 bit

 Se specifica daca se va deschide o singura tranzactie pentru intregul import sau se va utiliza o tranzactie per document.

 1 - in cazul aparitiei unei erori la importul unui document, sistemul va reveni complet la starea dinaintea importului.

 0 documentele importate pana la aparitia erorii raman in baza de date.

 tip_document  

 varchar(10) 

 Se specifica JUSTLEI daca se doreste importul justificarilor de avansuri in lei si JUSTDEV daca se realizeaza importul justificarilor de avansuri in devize.


http://{ip}:{port}/api/v1/import/justificari_avansuri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar(25)

ID unic pentru identificarea documentului (opțional)

tip_decont

varchar(15)

 Se completeaza tipul de decont specific justificarilor de avansuri in lei/devize.

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_decont

varchar(10)

Se completeaza seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales.

numar_decont

varchar(20)

Numărul decontului

data_decont

date

Data decontului

moneda

char(3)

Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)

cont

varchar(17)

Contul poate fi de forma 542, programul corectând automat formatul

id_agent

varchar(25)

Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent sau id_extern_agent)

id_extern_agent

varchar(25)

Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)

den_agent

varchar(100)

Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent sau id_extern_agent)

observatii

varchar(250)

Observatii

validarebit Se trimite valoarea 1 daca se doreste adaugarea documentului validat. Implicit se va adauga validat.

http://{ip}:{port}/api/v1/import/justificari_avansuri

Câmp

Tip

Descriere

tip_document

varchar (25)

Tip document

serie_document

varchar (15)

Serie document

numar_document

varchar (20)

Numar document

data_document

date

Data document

suma

numeric(14,2)

Suma

cota_tva

tinyint

Cota TVA din nomenclatorul de cote

jur_tva

bit

Se completeaza cu 1 daca documentul este inclus in jurnalul de tva

cont_coresp

varchar (17)

Contul corespondent

cont_tva

varchar (17)

Contul de TVA

tip_coresp

char(1)

Cod analitic. Poate avea una dintre valorile:
P
- corespondentul este un partener
S
- corespondentul este un salariat
G
- corespondentul este o gestiune
O
- corespondentul este un centru de profit
Dacă nu se specifica niciun cod analitic, atunci acest câmp va rămâne necompletat

id_coresp

varchar(25)

Codul intern al beneficiarului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_coresp, id_extern_coresp sau den_coresp)

id_extern_coresp

varchar(50)

Id-ul extern al beneficiarului (optional daca se specifica id_coresp, cif_coresp sau den_coresp)

cif_coresp

varchar(20)

Codul fiscal / CNP al beneficiarului in cazul in care acesta este un partener (opțional dacă se specifică id_coresp, id_extern_coresp sau den_coresp)

den_coresp

nvarchar(200)

Denumirea beneficiarului (opțional dacă se specifică id_coresp, id_extern_coresp sau cif_coresp)

explicatii

varchar (250)

Explicatii document

id_centru_profit

varchar (25)

Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit sau id_extern_centru_profit)

id_extern_centru_profit

varchar (25)

Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

den_centru_profit

nvarchar (100)

Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit sau id_extern_centru_profit)


Exemplu de import in format Json

{ 

        "parametri" :

                            {

                                 "id_importex" : "JUSTAPP20210517",

                                 "single_tran" : 1,

                                 "tip_document" : "JUSTLEI"

                          },

"antete":[

  {

"id_document": "35678",

"tip_decont": "Decont",

"id_carnet": "265",

"serie_decont": "JUSTL",

"numar_decont": 2365,

"data_decont": "2022-07-28",

"moneda": "RON",

"cont": "461",

"id_agent": "55586",

"id_extern_agent": "22556554",

"den_agent": "Popescu Maria",

"observatii": "Plata Contract Arenda 123/16.07.2022",

"linii": [

{

"tip_document": "Contract",

"serie_document": "CNTR",

"numar_document": "2566",

"data_document": "2022-07-16",

"suma": 6520.02,

"cota_tva": 19,

"jur_tva": 1,

"cont_coresp": "401",

                                                                "cont_tva": "4426",

                                                                "explicatii": "C/V C:2566/16.07.2022",

                                                                "id_centru_profit": "56985"


}]

}]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/justificari_avansuri_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

    "id_importex" : "JUSTAPP20210517"

}