Nexus ERP

Import transfer intre conturi

Importul transferurilor dintre conturi se realizeaza in doua etape:
  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_transferuri_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_transferuri_produse_anulare  cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: ntc . Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: ntclinii . Legatura cu antetul  anluna + pl_ntc + id_ntc.

ANEXA A . Tabel antete document: importex_transferuri_produse avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet varchar (25) Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune_ies varchar (25) Codul intern al gestiunii de iesire in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune_ies)
id_extern_gestiune_ies varchar (25) Id-ul extern al gestiunii destinatie (optional daca se specifica id_gestiune_ies sau den_gestiune_ies)
den_gestiune_ies varchar (30) Denumirea gestiunii de iesire (optional daca se specifica id_gestiune_ies)
tip_produs_ies char(3) Codul din 3 caractere corespunzator contului de iesire al produsului (optional daca se specifica cont_produs_ies)
cont_produs_ies varchar (17)
Contul de iesire al produsului. Poate fi de forma 371.1, programul corectand automat formatul. (optional daca se specifica tip_produs_ies)
id_gestiune_int varchar (25) Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune_int)
id_extern_gestiune_int varchar (25) Id-ul extern al gestiunii surse (optional daca se specifica id_gestiune_int sau den_gestiune_int)
den_gestiune_int varchar (30) Denumirea gestiunii de intrare(optional daca se specifica id_gestiune_int)
tip_produs_int char(3) Codul din 3 caractere corespunzator contului de intrare al produsului (optional daca se specifica cont_produs_int)
cont_produs_int varchar (17) Contul de intrare al produsului. Poate fi de forma 371.1, programul corectand automat formatul. (optional daca se specifica tip_produs_int)
serie_aviz varchar (10) Seria avizului de insotire (optional)
numar_aviz
varchar (10) Numarul avizului de insotire (poate contine o parte numerica de maxim 10 cifre)
data_aviz date Data avizului de insotire
id_delegat varchar (25)
Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegat varchar (25)
Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegat varchar (30)
Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
observatii varchar (250)
Observatii document
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea documentului pentru control final
cont_storno_transfer   varchar (17) Contul storno aferent transferului

ANEXA B. Tabel linii importex_transferuri_produse_lin avand structura
Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie
pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA pentru marfa cu amanuntul
cota_tva_ies int
Cota TVA iesire (optional, daca nu este introdusa in fisierul de import se completeaza automat cu valoarea din nomenclatorul de articole)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar(250) Denumire suplimentara (optional)
id_comanda varchar (25) Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comanda varchar (10) Seria/numarul comenzii (optional)
numar_comanda varchar (20) Numarul comenzii
data_comanda date Data comenzii

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul transferurilor intre conturi:
Coloana Descriere
NTC001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
NTC002 Numar nespecificat
NTC003 Gestiune iesire nespecificata
NTC004 Gestiune intrare nespecificata
NTC005 Cod de carnet inexistent in nomenclator
NTC006 Cont de iesire invalid
NTC007 Contul de iesire nu este identificata unic in nomenclator dupa valoarea data
NTC008 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii pentru cont iesire
NTC009 Cont de intrare invalid
NTC010 Contul de intrare nu este identificata unic in nomenclator dupa valoarea data
NTC011 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii pentru cont intrare
NTC012 Produs nespecificat
NTC013 Lipsa antet
NTC014 Gestiunea de iesire nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data
NTC015 Lipsa gestiune de iesire in nomenclator
NTC016 Gestiunea de intrare nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data
NTC017 Lipsa gestiune de intrare in nomenclator
NTC018 Delegatul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
NTC019 Lipsa delegat in nomenclator
NTC020 Combinatia serie/numar/data identifica un document deja existent
NTC021 Exista linii cu pret de achizitie negativ
NTC022 Exista linii cu pret de vanzare cu TVA negativ
NTC023 Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul dat
NTC024 Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
NTC025 Lipsa produs in nomenclator
NTC026 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
NTC027 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
NTC028 Stoc insuficient
NTC029 Urmatoarele conturi sunt invalide
NTC030 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
NTC031 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii pentru cont
NTC032 Contul de iesire nespecificat
NTC033 Contul de intrare nespecificat
NTC034 Cont produs nespecificat
NTC035 Urmatoarele conturi sunt invalide
NTC036 Cont storno transfer invalid
NTC037 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea de iesire
NTC038 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea de intrare
NTC039 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegat
NTC040 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul