Nexus ERP

1.4.11. Importul claselor de produse

http://{ip}:{port}/api/v1/import/clase_produse

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_clasa

varchar (25)

Codul intern al clasei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică denumire)

tip

char(1)

Pentru tip produs utilizați una din variantele:
 N  = Produs obișnuit (marfa cu amănuntul, marfa cu ridicata ... etc)
 P  = Cheltuieli (achiziții de servicii, produse înregistrate direct pe cheltuieli ... etc)
 S  = Servicii oferite (servicii proprii vândute catre clienți)
 W = Discounturi oferite
 X  = Discounturi primite
 M = Imobilizări 

denumire

varchar (52)

Denumirea clasei (opțional dacă se specifică id_clasa)

id_grupa

varchar (25)

Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (opțional dacă se specifică den_grupa)

den_grupa

varchar (30)

Denumirea grupei de produse (opțional dacă se specifică id_grupa).

cod_prior

varchar(3)

Aliasul contului prioritar al clasei

error_list

varchar(MAX)

Lista a erorilor apărute la validarea importurilorTabel 17. Date import clase produseExemplu de import în format Json

{

          "parametri" :

               {

                     "keep_data_on_err" : false,

                     "manage_existing" : 0

              },

         "linii": [

            {

                     "id_clasa": "",

                     "tip": "N",

                     "denumire": "Ambalaj carton",

                     "id_grupa": "",

                     "den_grupa": "Ambalaje",

                     "cod_prior": "",

                     "errorlist": ""

             }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/clase_produse_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}