Nexus ERP

1.4.49 Import linii Bon de consum

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                                                                                                                                            

keep_data_on_err 

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.

import_mode 

bit

Se importă doar liniile pentru un document deja existent.


http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_consum_update_linii

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (173)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)

id_foaieparcurs

varchar (25)

Codul intern al foii de parcurs în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică serie_fparcurs, numar_fparcurs si data_fparcurs)

serie_fparcurs

varchar (10)

Seria foii de parcurs (opțional dacă se specifică id_foaieparcurs, numar_fparcurs si data_fparcurs)

numar_fparcurs

varchar (20)

Numărul foii de parcurs (opțional dacă se specifică id_foaieparcurs, serie_fparcurs si data_fparcurs)

data_fparcurs

date

Data foii de parcurs (opțional dacă se specifică id_foaieparcurs, serie_fparcurs si numar_fparcurs)

Exemplu de import in format Json:

{

      "parametri" :

          {

              "id_document" : null,

              "keep_data_on_err" : false,

              "single_tran" : true,

             "import_mode" : "1",

             "serie_document": "",

             "numar_document": "2356",

             "data_document": "2018-03-10"

         },


    "linii": [

       {

            "id_document": "1",

            "id_produs": "87851",

            "cantitate": 5,

            "cod_produs": "EBA",

            "pret_achizitie": "10",

            "cont_produs": "345"

       }]

}