Nexus ERP

Import decizii de salarizare

Importul deciziilor de salarizare se realizeaza in doua etape:
 • Inserarea in tabelul de antet a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_decizii_salarizare_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:
 • Antetul documentelor: Sal_Salariu. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.

    ANEXA A. Tabel antete document: importex_decizii_salarizare avand structura:

  Coloana Tip Descriere
  id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate).
  id_salariat varchar (25) Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_salariat   marca_salariat sau cnp_salariat).
  cnp_salariat varchar (13) Codul numeric personal al salariatului (optional daca se specifica id_salariat   den_salariat sau marca_salariat).
  marca_salariat varchar (13) Marca salariatului.
  den_salariat varchar (100) Denumirea salariatului (optional daca se specifica id_salariat   cnp_salariat sau marca_salariat).
  id_contract varchar (25) Codul intern al contractului de munca in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci contractul este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_contract si data_contract).
  numar_contract varchar (20) Numarul contractului de munca (optional daca se specifica id_contractului si data_contractului).
  data_contract date Data contractului de munca (optional daca se specifica id_contract si numar_contract).
  data_decizie date Data deciziei de salarizare (optional daca se specifica numar_decizie).
  numar_decizie numeric (10,0) Numarul deciziei de salarizare (optional daca se specifica data_decizie).
  salariu numeric (10,0) Salariul angajatului.
  ore_locm numeric (2,0) Norma locului de munca.
  ore_norm numeric (2,0) Norma din contractul de munca.


    ANEXA B. Tabel erori posibile la importul veniturilor in avans:
   
  Coloana Descriere
  DS0001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare.)
  DS0002 Salariat nespecificat.
  DS0003 Data contract de munca nespecificata.
  DS0004 Urmatoarele coduri numerice personale nu identifica unic salariatul.
  DS0005 Urmatoarele marci nu identifica unic persoana.
  DS0006 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul.
  DS0007 Lipsa salariat in nomenclator.
  DS0008 Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca.
  DS0009 Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca.
  DS0010 Lipsa contract de munca activ.