Nexus ERP

Import comenzi clienti

Importul comenzilor de clienti se realizeaza in doua etape:

  •  Inserarea in tabelele de antete, linii si linii antecalcul a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii, campul id_document, iar pentru legatura dintre linii si linii antecalcul, campul id_linie_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A, B, C si D.
  • Apelarea procedurii stocate importex_comenzi_clienti_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa D.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_comenzi_clienti_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: comenziclienti. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: lincomnzclienti. Legatura cu antetul  anluna + pl_comcli + id_comcli.
  • Linii de documente pentru produsele din antecalcul devize: lincomnzclienti_antecalcul. Legatura cu liniile  anluna + pl_comcli + id_comcli.
 

ANEXA A. Tabel antete document: importex_comenzi_clienti avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar(25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.   
id_document varchar(25) ID unic pentru identificarea documentului
tip_document varchar(15) Tipul documentului (Comanda client, Comanda interna, Deviz lucrari) (optional, implicit Comanda client)
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar(10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar(20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
data_valabil date Data de valabilitate a comenzii   
data_livrare date Data livrarii   
scadenta smallint Numar de zile scadente de la data documentului   
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
id_gestiune varchar(25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)   
den_gestiune varchar(30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)   
id_client varchar(25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau  den_client)
id_extern_client varchar(25) Id-ul extern al partenerului (optional daca se specifica id_client, cif_client, den_client)
cif_client varchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau  den_client)
den_client varchar(100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau  cif_client)   
id_agent varchar(25) Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent)   
id_extern_agent varchar(25) Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent, den_agent)
den_agent varchar(60) Denumirea agentului (optional daca se specifica id_agent)   
id_delegat varchar(25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)   
id_extern_delegat varchar(25) Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat, den_delegat)
den_delegat varchar(100) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)   
id_pregatire
varchar(25)
Codul intern al salariatului insarcinat cu pregatirea comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_pregatire)
id_extern_pregatire varchar(25) Id-ul extern al pregatirii (optional daca se specifica id_pregatire, den_pregatire)
den_pregatire
varchar(30)
Denumirea salariatului insarcinat cu pregatirea comenzii  (optional daca se specifica id_pregatire)
id_adresa varchar(25) Codul intern al adresei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa)
id_extern_adresa varchar(25) Id-ul extern al adresei (optional daca se specifica id_adresa, den_adresa)
den_adresa varchar(100) Denumirea adresei (optional daca se specifica id_adresa)
observatii varchar(250) Observatii document
rezervare bit Cu rezervare marfa pe stoc
aprobare bit Comanda  aprobata
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final
id_ruta varchar(25) Codul intern al rutei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci ruta este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_ruta)
den_ruta varchar(100) Denumirea rutei (optional daca se specifica id_ruta)
id_gestiune_in varchar(25) Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune_int)
den_gestiune_in varchar(30) Denumirea gestiunii de intrare(optional daca se specifica id_gestiune_int)
id_program varchar(25) Codul intern al programului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci programul este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_program)
den_program varchar(250) Denumirea programului (optional daca se specifica id_program)
discount money Discount
discount_proc decimal(5,2) Discount procentual
id_cursa varchar(25) Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional, daca se specifica den_cursa)
den_cursa varchar(100) Denumirea cursei (optional, daca se specifica id_cursa)
taxare_inversa bit Comanda cu taxare inversa (optional, implicit 0)

               

ANEXA B. Tabel linii: importex_comenzi_clienti_lin avand structura :

Coloana Tip Descriere
id_document varchar(25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar(25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)    
id_extern_produs varchar(25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
cod_produs varchar(20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)    
den_produs varchar(173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)    
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)    
cont_produs varchar(17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)    
serie_produs varchar(50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)    
cantitate numeric(13, 3) Cantitatea    
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare cu TVA)    
pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare fara TVA)    
cota_tva_ies numeric(2, 0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)    
data_expirare date Data expirarii (optional)    
denumire_sup varchar(250) Denumire suplimentara (optional)    
discount money Discount
discount_proc decimal(5,2) Discount procentual
pret_furnizor money Pretul de achizitie al produsului de la furnizor
id_linie_document varchar(25) Id linie document utilizat pentru relatia cu tabela importex_comenzi_clienti_antecalcul

               

ANEXA C. Tabel linii: importex_comenzi_clienti_antecalcul avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_linie_document varchar(25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar(25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)    
id_extern_produs varchar(25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
cod_produs varchar(20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)    
den_produs varchar(173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)    
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)    
cont_produs varchar(17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)    
serie_produs varchar(50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)    
cantitate numeric(13, 3) Cantitatea    
id_manopera varchar(25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)    
den_manopera varchar(250) Denumirea manoperei (optional daca se specifica id_manopera)
pret_furnizor money Pretul de achizitie fara TVA in moneda facturii    
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare cu TVA)    
pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii (daca se omite, se calculeaza automat din pretul de vanzare fara TVA)    
cota_tva_ies numeric(2, 0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)    
denumire_sup varchar(250) Denumire suplimentara (optional)    

               

ANEXA D. Tabel erori posibile la importul comenzilor de clienti

Coloana Descriere
CCL001 Lipsa date
CCL002 client nespecificat
CCL003 Gestiune nespecificata
CCL004 Moneda nespecificata
CCL005 Produs nespecificat
CCL006 Cont produs nespecificat
CCL007 Lipsa antet
CCL008 Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
CCL009 Lipsa moneda in nomenclator
CCL010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
CCL011 Lipsa gestiune in nomenclator
CCL012 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
CCL013 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
CCL014 Lipsa partener in nomenclator
CCL015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul
CCL016 Lipsa agent in nomenclator
CCL017 Document deja existent
CCL018 Urmatoarele conturi sunt invalide
CCL019 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
CCL020 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
CCL021 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
CCL022 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
CCL023 Lipsa produs in nomenclator
CCL024 Lipsa produs discount in nomenclator
CCL025 Procent discount invalid
CCL026 Urmatoarele denumiri nu identifica unic o ruta
CCL027 Lipsa ruta in nomenclator
CCL028 Urmatoarele denumiri nu identifica unic un program de target
CCL029 Lipsa program target in nomenclator
CCL030 Urmatoarele denumiri nu identifica unic adresa
CCL031 Lipsa adresa in nomenclator
CCL032 Tip document invalid
CCL033 Gestiune intrare nespecificata pentru comanda interna
CCL034 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea de intrare
CCL035 Lipsa gestiune intrare in nomenclator
CCL036 Urmatoarele denumiri nu identifica unic o cursa
CCL037 Lipsa cursa in nomenclator
CCL038 Urmatoarele conturi sunt invalide
CCL039 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
CCL040 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
CCL041 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
CCL042 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
CCL043 Lipsa produs in nomenclator
CCL044 Urmatoarele denumiri nu identifica unic manopera
CCL045 Lipsa manopera in nomenclator
CCL046 Urmatoarele denumiri nu identifica unic o sursa marketing
CCL047 Lipsa sursa marketing in nomenclator
CCL048 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic distribuitorul
CCL049 Urmatoarele denumiri nu identifica unic distribuitorul
CCL050 Lipsa distribuitor in nomenclator
CCL051 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
CCL052 Lipsa delegat in nomenclator
CCL053 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
CCL054 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
CCL055 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
CCL056 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
CCL057 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic o adresa de livrare
CCL058 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
CCL059 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul