Nexus ERP

1.4.12. Importul comenzilor de la clienti

http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_clienti

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar(50)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.    

id_document

varchar(25)

ID unic pentru identificarea documentului 

tip_document

varchar(15)

Tipul documentului (Comanda client, Comanda interna, Deviz lucrări) (opțional, implicit Comanda client)

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar(10)

Seria documentului (opțional)

numar_document

varchar(20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

data_valabil

date

Data de valabilitate a comenzii    

data_livrare

date

Data livrării    

scadenta

smallint

Număr de zile scadente de la data documentului    

moneda

char(3)

Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)

id_gestiune

varchar(25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)    

den_gestiune

varchar(30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)    

id_client

varchar(25)

Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_client sau  den_client)

cif_client

varchar(20)

Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_client sau  den_client)

den_client

varchar(100)

Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_client sau  cif_client)    

id_agent

varchar(25)

Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent)    

den_agent

varchar(30)

Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent)    

id_delegat

varchar(25)

Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)    

den_delegat

varchar(100)

Denumirea delegatuluio (opțional dacă se specifică id_delegat)    

id_pregatire

varchar(25)

Codul intern al salariatului însărcinat cu pregătirea comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_pregatire)

den_pregatire

varchar(30)

Denumirea salariatului însărcinat cu pregătirea comenzii  (opțional dacă se specifică id_pregatire)

id_adresa

varchar(25)

Codul intern al adresei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_adresa)

den_adresa

varchar(100)

Denumirea adresei (opțional dacă se specifică id_adresa)

observatii

varchar(250)

Observații document

rezervare

bit

Cu rezervare marfă pe stoc

aprobare

bit

Comanda  aprobata

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea inclusiv TVA pentru control final

id_ruta

varchar(25)

Codul intern al rutei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci ruta este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_ruta)

den_ruta

varchar(100)

Denumirea rutei (opțional dacă se specifică id_ruta)

id_gestiune_in

varchar(25)

Codul intern al gestiunii de intrare în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune_int)

den_gestiune_in

varchar(30)

Denumirea gestiunii de intrare(opțional dacă se specifică id_gestiune_int)

id_program

varchar(25)

Codul intern al programului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci programul este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_program)

den_program

varchar(250)

Denumirea programului (opțional dacă se specifică id_program)

discount

money

Discount

discount_proc

decimal(5,2)

Discount procentual

id_cursa

varchar(25)

Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional, dacă se specifică den_cursa)

den_cursa

varchar(100)

Denumirea cursei (opțional, dacă se specifică id_cursa)

taxare_inversa

bit

Comanda cu taxare inversa (opțional, implicit 0) 

blocare_aplicare_promo

bit

Blocare aplicare promotii. In cazul in care se completeaza cu valoarea 1, promotiile nu se vor mai aplica la adaugarea comenzii.

id_curier

numeric(18,0)

Id-ul curierului (Optional daca se specifica nume_curier) 

nume_curier

varchar(100)

Nume curier. Optional daca se specifica id_curier.

Tabel 18. Date import antet comenzi clienți

http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_clienti

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar(25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar(25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)    

cod_produs

varchar(20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)    

den_produs

varchar(173)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)    

tip_produs

varchar(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)    

cont_produs

varchar(17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)    

serie_produs

varchar(50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)    

cantitate

numeric(13, 3)

Cantitatea    

pret_vanzare

money

Prețul de vânzare fără TVA in moneda facturii (dacă se omite, se calculează automat din prețul de vânzare cu TVA)    

pret_vanzare_tva

money

Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii (dacă se omite, se calculează automat din prețul de vânzare fără TVA)    

cota_tva_ies

numeric(2, 0)

Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)    

data_expirare

date

Data expirării (opțional)    

denumire_sup

varchar(250)

Denumire suplimentara (opțional)    

discount

money

Discount

discount_proc

decimal(5,2)

Discount procentual

pret_furnizor

money

Prețul de achiziție al produsului de la furnizor

id_linie_document

varchar(25)

Id linie document utilizat pentru relația cu tabela importex_comenzi_clienti_antecalcul 

Tabel 19. Date import linii comenzi clienți


Pentru parametrul "id_extern_comanda", se completeaza id_document.

Exemplu de import in format Json
{ 

       "parametri" :

                         {

                            "id_extern_comanda" : null,

                            "keep_data_on_err" : false,

                            "single_tran" : true,

                            "id_linie_document1" : null

                        },

"antete": [
{
"id_document": "11199",
"tip_document": "Comanda client",
"id_carnet": "91",
"serie_document": "SITE",
"numar_document": "",
"data_document": "2018-02-07",
"data_valabil": "2018-02-07",
"data_livrare": "2018-02-08T00:00:00",
"scadenta": "20",
"moneda": "RON",
"id_gestiune": "29(1)",
"den_gestiune": "",
"id_client": "190464(1)",
"cif_client": "",
"den_client": "NEXUS MEDIA SRL",
"id_gestiune_in": "",
"den_gestiune_in": "",
"id_agent": "1(1)",
"den_agent": "",
"id_pregatire": "",
"den_pregatire": "",
"id_adresa": "",
"den_adresa": "",
"id_ruta": "",
"den_ruta": "",
"id_program": "",
"den_program": "",
"id_cursa": "",
"den_cursa": "",
"rezervare": "0",
"aprobare": "1",
"taxare_inversa": "0",
"validare": "1",
"observatii": "Modalitate de plata+ Avans,",
"discount": "0.0000",
"discount_proc": "0.00",
"valoare": "0.0000",
"linii": [
{
"id_document": "11199",
"id_linie_document": "38434",
"id_produs": "",
"cod_produs": "GAA",
"den_produs": "caiet",
"tip_produs": "",
"cont_produs": "",
"serie_produs": "",
"cantitate": "2000.000",
"pret_furnizor": "4500.0000",
"pret_vanzare": "5000.0000",
"discount": "0.0000",
"discount_proc": "0.00",
"denumire_sup": ""
}]
}]
}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/comenzi_clienti_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}