Nexus ERP

1.4.22. Importul notelor contabile manuale

http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_contabile_manuale

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

tip_document

varchar (15)

Tipul documentului (opțional)

numar_document 

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

tip_nc

char (3)

Tipul notei contabile manuale

numar_nc 

int

Numărul notei contabile manuale

suma 

numeric(14,2)

Suma notei contabile manuale

moneda

char (3)

Tipul monedei de pe notei contabile manuale

curs

money

Cursul monedei de pe notei contabile manuale

cont_debit

varchar (17)

Contul de debit

cont_db_gest

varchar (17)

Cont DB Gest

cont_db_oe

varchar (17)

Cont DB Oe

tip_analitic_db

char (1)

Tip cod DB

id_analitic_db

varchar (25)

Punct de lucru debitor

cif_analitic_db

varchar (20)

CIF debitor

den_analitic_db

varchar (100)

Nume debitor

cont_credit

varchar (17)

Contul de credit

cont_cr_gest

varchar (17)

Cont CR Gest

cont_cr_oe

varchar (17)

Cont CR Oe

tip_analitic_cr

char (1)

Tip cod CR

id_analitic_cr

varchar (25)

Punct de lucru creditor

cif_analitic_cr

varchar (20)

CIF creditor

den_analitic_cr

varchar (100)

Nume creditor

expicatii

varchar (250)

Explicatii document

tip_buget

int

Tip buget

anexa_buget

varchar (3)

Anexa buget

ind_func_buget

varchar (17)

Indicator funcțional

ind_econ_buget

varchar (11)

Indicator economic

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

id_analitic_pl

varchar (25)

Id punct de lucru

den_analitic_pl

varchar (100)

Nume punct de lucru

Tabel 35. Date import antet note contabile manuale

Exemplu de import in format Json

{ 

         "parametri" :

          {

                  "id_document" : null,

                  "keep_data_on_err" : false,

                  "single_tran" : true

         },

"linii": [

{

"id_document": "2161",

"tip_document": "Factura",

"numar_document": "2125",

"data_document": "2017-12-04",

"tip_nc": "   ",

"numar_nc": "12452",

"suma": "200.00",

"moneda": "RON",

"curs": "1.0000",

"cont_debit": "",

"cont_db_gest": "",

"cont_db_oe": "",

"tip_analitic_db": " ",

"id_analitic_db": "",

"cif_analitic_db": "",

"den_analitic_db": "",

"cont_credit": "",

"cont_cr_gest": "",

"cont_cr_oe": "",

"tip_analitic_cr": " ",

"id_analitic_cr": "",

"cif_analitic_cr": "",

"den_analitic_cr": "",

"explicatii": "",

"anexa_buget": "",

"ind_func_buget": "",

"ind_econ_buget": "",

"validare": "0",

"id_analitic_pl": "",

"den_analitic_pl": ""

}]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_contabile_manuale_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}