Nexus ERP

Import produse

Importul nomenclatorului de bunuri si servicii se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.Procedura are parametrul @manage_existing ce determina comportamentul in cazul unor inregistrari care exista deja in baza de date. Acesta poate lua 3 valori:
  1. procedura se opreste returnand o eroare (aceasta e valoarea implicita);
  2. se actualizeaza datele produsului existent;
  3. se ignora importul inregistrarii curente, lasand datele produsului neschimbate.

Pentru importul nomenclatorului de bunuri si servicii recomandam a se utiliza campul de legatura cod_extern, mai exact codul de bare al produsului.


Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_produse_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

 • Nomenclator bunuri si servicii: nomen3.
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id
  • Legatura cu tabelul de clase nomen1 este: pl_clasa + id_clasa
  • Legatura cu tabelul de sub-clase nomen2 este: pl_subcl + id_subcl
 • Nomenclator clase bunuri si servicii: nomen1.
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
 • Nomenclator sub-clase bunuri si servicii: nomen2.
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
 • Nomenclator coduri echivalente bunuri si servicii: nomen4.
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Legatura cu tabelul nomen3 este: pl_pr + id_pr


ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_produse avand structura:

 
Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_produs varchar (25) ID-ul extern al produsului (din aplicatia terta). (optional daca se specifica cod_ext sau denumire)
tip char(1) Pentru tip produs utilizati una din variantele:
= Produs obisnuit (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata ... etc)
P  = Cheltuieli (achizitii de servicii, produse inregistrate direct pe cheltuieli ... etc)
S  = Servicii oferite (servicii proprii vandute catre clienti)
W = Discounturi oferite
X  = Discounturi primite
M = Imobilizari
cod_extern varchar (20) Codul extern al produsului sau codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  denumire)
denumire nvarchar (110) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_ext)
descriere varchar (120) Descriere produs sau o continuare a denumirii (optional)
um varchar (8) Unitatea de masura a produsului. Trebuie sa existe unitatea de masura in tabelul um.
um2 varchar (8) Unitatea de masura 2 a produsului.
conv_um2 numeric(18,8) Conversie UM2
cota_tva_int numeric(2) Cota de TVA utilizata la receptia produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva.
cota_tva_ies numeric(2) Cota de TVA utilizata la vanzarea produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva.
id_clasa varchar (25) Id-ul clasei de produse, din tabelul nomen1 in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional daca se specifica den_clasa)
den_clasa varchar (30) Denumirea clasei de produse (optional daca se specifica id_clasa).
id_subclasa varchar (25) Id-ul sub-clasei de produse, din tabelul nomen2 in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional)
den_subclasa varchar (30) Denumirea sub-clasei de produse (optional daca se specifica id_subclasa).
id_brand varchar (25) Id-ul brandu-lui de produse, din tabelul brand in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional)
den_ brand varchar (30) Denumirea brandu-lui de produse (optional optional daca se specifica id_brand).
volum numeric (7,3) Volumul per unitatea de masura exprimat in metri cubi (optional). Informatie utila, de ex., pentru modulul de logistica livrari.
ambalare numeric (10,2) Cantitatea de produs per unitate de ambalare (optional). Informatie utila, de ex., pentru modulul de comenzi la furnizori.
garantie smallint Numarul de luni de garantie (optional).
densitate numeric (7,4) Densitatea specifica (optional).
latime numeric (15,3) Latimea produsului in mm (optional).
valoric bit Daca se doreste doar evidenta valorica (nu si cantitativa) a unui produs = 1, iar in mod normal = 0.
cod_echiv_furnizor varchar(max) Coduri echivalente separate prin spatiu.
observatii varchar (1000) Observatii diverse atasate produsului (optional). Informatie utila, de ex., pentru afisarea unei descrieri mai ample pe un site de vanzari.
id_intern varchar(25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_ext sau denumire)
cod_emag varchar(100) Cod emag
greutate decimal(7,3) Masa produsului
spec_tip char(3) Specificatii - Tip
spec_descriere nvarchar(max) Specificatii - Descriere
spec_instalare nvarchar(max) Specificatii - Instalare
spec_utilizare nvarchar(max) Specificatii - Utilizare
locatie nvarchar(max) Locatie
cod_tara_origine varchar(max) Cod tara origine produs.
cod_nc8 int Cod NC8 din nomenclatorul de produse.
id_furn varchar (25) Id-ul furnizorului de produse, din tabelul nomen3 in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional daca se specifica cif_furn sau den_furn)
den_furn varchar (30) Denumirea furnizorul de produse (optional daca se specifica id_furn sau cif_furn).
cif_furn varchar (25) Codul fiscal / CNP al furnizorului de produse (optional daca se specifica id_furn sau den_furn)
pret_achizitie money Pretul de achiztie
stas varchar (50) S.T.A.S.
dim varchar (50) Dimensiunea produsului
val_pct_fidelitate money Valoare puncte fidelitate
cod_selectie varchar (50) Cod selectie produs
culoare varchar (50) Culoarea produsului
status varchar (50) Statusul produsului
tip_codbar tinyint Pentru tip cod bare utilizati una din variantele:
0   = Fara
1   = Cod nespecificat
2   = Normal Code 39
3   = Full ASCII Code 39
4   = HIBC Code 39
5   = CodaBar
6   = Code 93
7   = Code 128
8   = UCC/EAN 128
9   = Interleaved 2 of 5
10 = PostNET
11 = UPC-A 
12 = UPC-E
13 = EAN/JAN-8
14 = EAN/JAN-13
15 = BookLand
16 = MSI/Plessey
17 = PDF-417
18 = Aztec Cod
19 = Data Matrix
20 = MaxiCode
21 = RSS-14
22 = RSS-14 Stacked
23 = RSS-14 Stacked Omnidirectional
24 = RSS Limited
aproviz_depozit bit Permite aprovizionarea din depozit = 1, iar in mod normal = 0.
errorlist varchar(max) Lista a erorilor aparute la validarea importurilor
timbru_verde numeric (15,2) Valoare timbru verde
norma_timp numeric (5,2) Norma timp (ore.minute)
masa_neta numeric (15,5) Masa neta
cant_min_com numeric (13,3) Cantitate minima comanda client
serieoblig bit Specificare serie/ lot obligatorie (1 = obligatoriu)
url varchar(max) Adresa web
unitati_target numeric (15,2) Unitati de target
cod_origine varchar(100) Cod origine

id_centru_profit 

varchar(25)

Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).

den_centru_profit varchar(100) Denumirea gestiunii
cod_eee varchar(10) Cod eee
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
lungime numeric (15,3) Lungimea produsului
inaltime numeric (15,3) Inaltimea produsului
tip_articol char(1) Pentru tip articol utilizati una din variantele:
= Serviciu de cazare
T  = Taxa hoteliera
D  = Masa inclusa
= Bacsis plata zilnica
= Bacsis plata saptamanala
= Bacsis plata lunara
= Serviciu aferent bunurilor
= Alt tip de serviciu
= Case de marcat fiscale
= Ambalaj returnabil
= Retur avans
W = Discount
= Produse electronic (online)
cod_caen varchar(5) Cod CAEN activitati speciale
valoric_um2 bit Daca se doreste doar evidenta valorica pentru um secundara (nu si cantitativa) a unui produs = 1, iar in mod normal = 0.
mod_vanzare_easy_retail tinyint Pentru mod vanzare easy retail utilizati una din variantele:
0   = Se vinde din stoc
1   = Se produce la vanzare
2   = Se produce unde exista reteta
tip_produs char(1) Pentru tip produs utilizati una din variantele:
C, A, P sau gol   = pentru produse (tip = N)
T, R sau gol   = pentru servicii oferite (tip = S)


ANEXA B
. Tabel erori posibile la importul produselor
:


Coloana Descriere
PRD001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
PRD002 Denumire nespecificata
PRD003 Tip nomenclator invalid
PRD004 Clasa nespecificata
PRD005 Lipsa unitate de masura in nomenclator ...
PRD006 Lipsa cota TVA intrare in nomenclator ...
PRD007 Lipsa cota TVA iesire in nomenclator ...
PRD008 Lipsa clasa in nomenclator ...
PRD009 Lipsa subclasa in nomenclator ...
PRD010 Lipsa brand in nomenclator ...
PRD011 Codul extern al produsului exista deja in nomenclator dar pentru un alt produs
PRD012 Denumire existenta deja in nomenclator...
PRD013 Codul de bare apare de mai multe ori in nomenclatorul de produse...
PRD014 ID extern existent deja in nomenclator ...
PRD015 ID-ul extern apare de mai multe ori in nomenclatorul de produse...
PRD016 Tara de origine nu exista in nomenclator...
PRD017 Codul fiscal pentru furnizor traditional apare de mai multe ori in nomenclatorul de parteneri...
PRD018 Denumirea pentru furnizorul traditional apare de mai multe ori in nomenclatorul de parteneri...
PRD019 Lipsa partener (furnizor traditional) in nomenclator...
PRD020 Denumire produs dublata...
PRD021 Cod produs dublat...
PRD022 Denumirea produsului exista deja in nomenclator dar pentru un alt produs...
PRD023 Cod origine dublat
PRD024 Cod extern existent la coduri echivalente
PRD025 Codul EEE nu exista in nomenclator
PRD026 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
PRD027 Lipsa centru de profit in nomenclator
PRD028 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
PRD029 Tip articol invalid
PRD030 Codul de selectie al produsului exista deja in nomenclator, dar pentru un alt produs
PRD031 Tip cod bare invalid
PRD032 Cod selectie dublat
PRD033 Mod vanzare Easy Retail invalid
PRD034 Tip produs invalid
PRD035 Tip produs invalid
PRD036 Tip produs invalid