Nexus ERP

Procese verbale diferente inventar

Operarea proceselor verbale de constatare a diferentelor de stoc in minus sau in plus in momentul efectuarii inventarului, actualizarea automata a stocurilor corespunzatoare produselor cu diferente la inventar, generare liste inventar, corectie automata stoc.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip document, Nr. doc., Data doc., Gestiune, Valoare cu TVA, Baza de impozitare, Valoare TVA, Scutit de TVA, Centru profit, Corespondent, Id importex, Id extern, Tip corespondent, Cont debitor, Cont TVA, Minus imputabil, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Anul si luna, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Cont debitor, Centru profit, Gestiune, Data doc., Tip document, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune, Centru profit, Cont debitor (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • Cont implicit cheltuiala/imputare - Cont implicit cheltuiala/imputare
 • Cont implicit venit - Cont implicit venit
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip document - Se alege tipul documentului procesului verbal de diferente inventar (MinusLaInventar,PlusLaInventar). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Cont chelt./imputare - Se completeaza contul cheltuielilor / valorilor imputate in care se inregistreaza valorile gasite la inventar.
  Cont TVA - Se completeaza contul de tva in care se inregistreaza valoarea de tva pentru valorile gasite la inventar.
  Cod DB/CR - Se alege tipul (Partener,Persona,Centru profit,Nespecificat) codului debitor sau creditor
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Data - Se completeaza cu data procesului verbal de diferente inventar, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Nume DB/CR - Se alege din nomenclatorul specific tipului codului ales anterior.
  Imputabil - Se va bifa daca inventarul efectuat este de tip imputabil.
  Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.
  Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari.

  Linii proces verbal diferente inventar

  Observatii

  Observatii - Se completeaza informatii suplimentare referitoare la diferenta de inventar

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  P.U. cu amanuntul - P.U. cu amanuntul
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod bugetar - Cod bugetar(cheltuieli)
  Dimensiune - Se completeaza cu dimensiunea produsului

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor
  Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor
  Cod bugetar - Cod bugetar(cheltuieli)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Dimensiune - Se completeaza cu dimensiunea produsului

  (fereastra tip 3) (fereastra tip 3)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor
  Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor
  Cod bugetar - Cod bugetar(cheltuieli)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Dimensiune - Se completeaza cu dimensiunea produsului

  (fereastra tip 4) (fereastra tip 4)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Luat in primire de - Luat in primire de
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor
  Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor
  Cod bugetar - Cod bugetar(cheltuieli)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Dimensiune - Se completeaza cu dimensiunea produsului
  Rapoarte
 • Borderou Proces verbal diferente inventar - Borderou
 • Lista intrarilor/iesirilor cu P.V. diferente inventar - Lista iesiri
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • P.V. diferente inventar - Formular - Formular
 • Proces verbal de constatare diferente inventar - Formular P.V.D.I.
 • Sursa date formulare P.V. diferente inventar - Creati diverse formulare anexe la P.V. diferente inventar impreuna cu Formulare HTML