Nexus ERP

Import avize custodie clienti

Importul avizelor de custodie a clientilor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_avize_custodie_clienti_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_avize_custodie_clienti_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_avize_custodie_clienti avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex
varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
data_scadenta date Data scadentei facturii
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cont_debit varchar (17) Cont debit. Poate fi de forma 418.1, programul corectand automat formatul
id_client varchar (25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client)
id_extern_client varchar (50) Id-ul extern al clientului (optional daca se specifica id_client, cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif _client)
id_agent varchar (25) Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent)
den_agent varchar (100) Denumirea agentului (optional daca se specifica id_agent)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegat varchar (25) Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
observatii varchar (250) Observatii document
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
numar_auto varchar(20) Numarul de inmatriculare a masinii


ANEXA B. Tabel linii: importex_avize_custodie_clienti_lin avand structura :


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii
pret_vanzare_tva  money Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
cota_tva_ies numeric(2,0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)
id_comanda varchar (25) Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comanda varchar (10) Seria/numarul comenzii (optional)
numar_comanda varchar (20) Numarul comenzii
data_comanda date Data comenzii
corectie_tva money Corectie TVA


ANEXA C. Tabel erori posibile la importul avizelor de custodie a clientilor :


Coloana Tip
ACC001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
ACC002 Numar nespecificat
ACC003 Client nespecificat
ACC004 Gestiune nespecificata
ACC005 Cont debit nespecificat
ACC006 Urmatoarele conturi sunt invalide
ACC007 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
ACC008 Produs nespecificat
ACC009 Cont produs nespecificat
ACC010 Lipsa antet
ACC011 Cont debit invalid
ACC012 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
ACC013 Lipsa gestiune in nomenclator
ACC014 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
ACC015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
ACC016 Lipsa partener in nomenclator
ACC017 Document deja existent
ACC018 Urmatoarele conturi sunt invalide
ACC019 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
ACC020 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
ACC021 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
ACC022 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
ACC023 Lipsa produs in nomenclator
ACC024 Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul din documentul
ACC025 Lipsa autovehicul in nomenclator
ACC026 Urmatoarele numere de inmatriculare nu identifica unic autovehiculul
ACC027 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegat
ACC028 Lipsa delegat in nomenclator
ACC029 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
ACC030 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
ACC031 Exista linii cu pret de achizitie negativ
ACC032 Exista linii cu pret de vanzare negativ
ACC033 Eroare import avize custodie clienti
ACC034 Exista linii cu pret de vanzare negativ
ACC035 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
ACC036 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
ACC037 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul