Nexus ERP

1.4.25. Importul partenerilor

http://{ip}:{port}/api/v1/import/parteneri

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_partener

varchar (25)

Id-ul extern al partenerului, cel utilizat in aplicatia din care se importa.

cif_cnp

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al partenerului (opțional dacă se specifică id_partener sau  denumire)

denumire

varchar (100)

Denumirea partenerului (opțional dacă se specifică id_partener sau  cif_cnp)

pers_fizica

bit

Partener persoana fizica = 1 si persoana juridica = 0

registru_comert

char (15)

Registrul comerțului

banca

varchar (50)

Denumirea băncii

contul

varchar (24)

Contul bancar (IBAN)

adresa

varchar (250)

Adresa sediu partener

email

varchar (50)

Adresa de e-mail

website

varchar (50)

Adresa site

fax

varchar (25)

Fax

telefon

varchar (60)

Lista numere de telefon

telefon_serv

varchar (25)

Telefon serviciu

manager

varchar (25)

Nume manager

cod_tara

char (2)

Codul de tara

id_localitate

bigint

Id-ul localității, din tabelul localități (opțional dacă se specifică den_localitate)

den_localitate

varchar (100)

Denumirea localității (opțional dacă se specifică id_localitate)

id_clasificare

varchar (25)

Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificări în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.

den_clasificare

varchar (30)

Numele clasificării (opțional dacă se specifică id_clasificare).

id_clasificare2

varchar (25)

Id-ul de clasificare 2 a partenerilor, din tabelul clasificări în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.

den_clasificare2

varchar (30)

Numele clasificării 2 (opțional dacă se specifică id_clasificare).

id_clasificare3

varchar (25)

Id-ul de clasificare 3 a partenerilor, din tabelul clasificări în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.

den_clasificare3

varchar (30)

Numele clasificării 3 (opțional dacă se specifică id_clasificare).

id_disc

varchar (25)

Id-ul de discount al partenerilor, din tabelul clase discount în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.

den_disc

varchar (30)

Numele discount-ului (opțional dacă se specifică id_disc).

id_agent

varchar (25)

Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul personal în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.

den_agent

varchar (30)

Numele agentului (opțional dacă se specifică id_agent).

termen_incasare

smallint

Număr zile termen de încasare - pentru clienți.

termen_plata

smallint

Număr zile termen de plata - pentru furnizori.

moneda

char(3)

Codul devizului implicit pentru modulul CRM; se utilizează codul ISO 4217 (RON, EUR, USD ...etc)

observatii

varchar (40)

Observații partener.

platitor_tva

bit

Plătitor de TVA

limita_credit

numeric (15,2)

Limita de creditare

restanta_max

smallint

Restanța maximă

den_regiune

varchar(100)

Denumire regiune

cod_card

varchar(30)

Cod card

id_zona_comerciala

varchar (25)

Id-ul zonei comerciale a partenerilor, din tabelul parteneri zone în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.

den_zona_comerciala

varchar (30)

Numele zonei comerciale (opțional dacă se specifică id_zona_comerciala).

id_intern

varchar (25)

Codul intern al partenerului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_cnp sau denumire).

data_nastere

smalldatetime

Data nașterii 


Tabel 40. Date import parteneriExemplu de import în format Json

{

         "parametri" :

        {

           "keep_data_on_err" : false,

           "manage_existing" : 0,

           "single_tran" : true,

           "updated_columns" : null

        },

        "linii": [

      {

         "id_intern": "",

         "id_partener": "",

         "cif_cnp": "",

         "denumire": "Andrei Ion",

         "pers_fizica": "1",

         "platitor_tva": "1",

         "registru_comert": "J221212/231127 ",

         "banca": "ING BANK",

         "contul": "RO989INGBSV8929878839",

         "adresa": "str. Lazar, nr.14",

         "email": "andrei_ion@gmail.com",

         "website": "",

         "fax": "",

         "telefon": "0721423636",

         "telefon_serv": "",

         "manager": "",

         "cod_tara": "RO",

         "den_localitate": "",

         "den_regiune": "",

         "id_clasificare": "",

         "den_clasificare": "",

         "id_clasificare2": "",

         "den_clasificare2": "",

         "id_clasificare3": "",

         "den_clasificare3": "",

         "id_agent": "",

         "den_agent": "",

         "termen_incasare": "30",

         "termen_plata": "30",

         "moneda": "RON",

         "observatii": "",

         "limita_credit": "0.00",

         "restanta_max": "0",

         "cod_card": "",

         "id_disc": "",

         "den_disc": "",

         "id_zona_comerciala": "",

         "den_zona_comerciala": "",

         "client_ret": "0"

       }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/parteneri_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}