Nexus ERP

Import inventar

Importul inventarului se realizeaza in doua etape:
  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_inventar_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_inventar_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: inventar. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: lininventar. Legatura cu antetul  anluna + pl_inv + id_inv.


ANEXA A. Tabel antete document: importex_inventar avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
numar_document  varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
id_clasa varchar (25) Id-ul clasei de produse, din tabelul nomen1 in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (optional daca se specifica den_clasa)
den_clasa varchar (30) Denumirea clasei de produse (optional daca se specifica id_clasa).
deschis bit Se stabileste daca inventarul este sau nu in desfasurare
stoc_blocat bit Se stabileste daca stocul este blocat sau nu
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare


 
ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_inventar_lin avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
cota_tva_ies numeric(2, 0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)    


 
ANEXA C. Tabel erori posibile la importul inventarului:
 
Coloana Descriere
INV001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
INV002 Gestiune nespecificata
INV003 Cont produs nespecificat
INV004 Produs nespecificat
INV005 Lipsa antet
INV006 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
INV007 Lipsa gestiune in nomenclator
INV008 Urmatoarele conturi sunt invalide
INV009 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
INV010 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
INV011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasa de produse
INV012 Lipsa clasa de produse in nomenclator
INV013 Document deja existent
INV014 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
INV015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
INV016 Lipsa produs in nomenclator
INV017 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
INV018 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
INV019 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
INV020 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul