Nexus ERP

Vanzari de imobilizari

Operarea documentelor de vanzare a imobilizarilor in lei si devize si actualizarea in timp real a stocului de imobilizari.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Nr. doc., Data doc., Client, Valoare, Baza de impozitare TVA, Cota de TVA, Scutit de TVA, Gestiune, Centru profit, In curs de aprobare, Nr. aviz, Contul debitor, Data incasarii, Inclus in jurnal TVA, Deducere TVA, TVA neexigibil L345, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Suma incasata, Seria doc. (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Centru profit, Data doc., Client, Gestiune, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Contul debitor, Tip doc., Client, Gestiune, Centru profit (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Tip document - Se alege tipul documentului (Factura interna,Factura externa,Factura externa cu TVA,P.V.). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
  Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile pentru casa sau banca in valuta
  Curs valutar - Se completeaza valoarea cursului valutar in vama (DVI)
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Observatii client - Se completeaza observatii referitoare la vanzarile de imobilizari. (needitabil)
  Data - Se completeaza cu data vanzarilor de imobilizari, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  TVA la incasare - Se va bifa daca se aplica sistemul de TVA la incasare.
  Cont - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare.

  EDPRO,EDCTP,DETPR,DETCO

  Includ document in jurnal de TVA - Se va bifa daca se doreste includerea documentului in jurnal de TVA.
  Numar aviz insotire - Se completeaza cu numarul avizului ce insoteste documentul de vanzari imobilizari.
  Termen de incasare - Se completeaza cu data limita de incasare a facturii.
  Deducere TVA - Se va bifa daca se aplica deducerea de TVA.
  Operatiuni neimpozabile - Se va bifa daca exista operatiuni neimpozabile.
  Factura cu taxare inversa - Se va bifa daca factura este cu taxare inversa.
  Livrare in afara Romaniei - Se va bifa daca livrare are loc in afara Romaniei.

  Observatii utilizator - Se vor compelta observatiile utilizatorului.
  Observatii de tiparit pe factura fiscala - Se completeaza cu observatii de tiparit pe formularul facturii fiscale.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  In primire la - In primire la (needitabil)
  Data .P.I.F. - Data punerii in functiune
  Nr. inventar - Nr. inventar
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Valoare de intrare - Valoare de intrare
  Amortizat - Amortizat
  Amortizat pe costuri - Amortizat pe costuri
  Metoda de amortizare - Metoda de amortizare
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. (needitabil)
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Centru profit - Centru profit
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Diferenta din reevaluare - Rezerva/diferenta din reevaluare

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  In primire la - In primire la (needitabil)
  Data .P.I.F. - Data punerii in functiune
  Nr. inventar - Nr. inventar
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Valoare de intrare - Valoare de intrare
  Amortizat - Amortizat
  Amortizat pe costuri - Amortizat pe costuri
  P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. (needitabil)
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil)
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Centru profit - Centru profit
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Diferenta din reevaluare - Rezerva/diferenta din reevaluare
  Rapoarte
 • Borderou vanzari de imobilizari - Borderou vanzari de imobilizari
 • Factura - Factura
 • Factura Fiscala - Formular - Formular
 • Lista iesiri imobilizari - Lista iesiri imobilizari