Nexus ERP

Accesare externa stocuriANEXA A. View-ul: accesex_stoc_view cu urmatoarea structura:

Coloana Tip Descriere
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
cod_selectie_produs varchar (50) Cod selectie produs
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
data_expirare date Data expirarii (optional)
stoc numeric(13,3)  Stocul curent de produse
rezervat numeric(13,3)  Stocul rezervat de produse
data_ultima_intrare date Data ultimei intrari
data_modificare date Data ultimei modificari