Nexus ERP

1.4.6. Importul bonurilor de consum obiecte de inventar

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)            

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                         

keep_data_on_err 

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.                                                                                                                                                                                             

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.
http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_consum_obiecte_inventar

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document 

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

id_primitor

varchar (25)

Codul intern al persoanei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_primitor)

den_primitor

varchar (30)

Denumirea persoanei (opțional dacă se specifică id_primitor)

id_centru_profit

varchar (25)

Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)

den_centru_profit

varchar (30)

Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)

id_beneficiar

varchar(25)

Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_beneficiar sau  den_beneficiar)

cif_beneficiar

varchar(20)

Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau  den_beneficiar)

den_beneficiar

varchar(100)

Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau  cif_beneficiar)

cont_storno

varchar(17)

Cont storno

observatii

varchar (250)

Observații document

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea pentru control final

Tabel 9. Date import antet bonuri de consum obiecte de inventar


http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_consum_obiecte_inventar

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

varchar(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)

Tabel 10. Date import linii bonuri de consum obiecte de inventar


Exemplu de import in format Json

{

"parametri" :

                        {

                            "id_document" : null,

                            "keep_data_on_err" : false,

                            "single_tran" : true

                        },

 "antete": [

{

   "id_document": "142125",

   "serie_document": "BCMO",

   "numar_document": "14263",

   "data_document": "2017-12-01",

   "id_gestiune": "",

   "den_gestiune": "Magazin Iasi",

   "id_primitor": "",

   "den_primitor": "ANDREMAN SRL",

   "id_centru_profit": "",

   "den_centru_profit": "",

   "id_beneficiar": "",

   "cif_beneficiar": "",

   "den_beneficiar": "",

   "cont_storno": "",

   "observatii": "",

   "validare": "0",

   "valoare": "20.0000",

   "linii": [

      {

        "id_document": "142125",

"id_produs": "",

"cod_produs": "FAA",

"den_produs": "paine cu seminte",

"tip_produs": "",

        "cont_produs": "371.01",

        "serie_produs": "",

"cantitate": "3.000",

"denumire_sup": ""

}]

}]

}

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/obiecte_inventar_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}