Nexus ERP

1.4.6. Importul bonurilor de consum obiecte de inventar

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)            

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                         

keep_data_on_err 

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.                                                                                                                                                                                             

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.
http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_consum_obiecte_inventar

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document 

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

id_primitor

varchar (25)

Codul intern al persoanei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_primitor)

den_primitor

varchar (30)

Denumirea persoanei (opțional dacă se specifică id_primitor)

id_centru_profit

varchar (25)

Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)

den_centru_profit

varchar (30)

Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)

id_beneficiar

varchar(25)

Codul intern al clientului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_beneficiar sau  den_beneficiar)

cif_beneficiar

varchar(20)

Codul fiscal / CNP al clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau  den_beneficiar)

den_beneficiar

varchar(100)

Denumirea clientului (opțional dacă se specifică id_beneficiar sau  cif_beneficiar)

cont_storno

varchar(17)

Cont storno

observatii

varchar (250)

Observații document

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea pentru control final

id_extern_centru_profit

varchar(25)

Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

Tabel 9. Date import antet bonuri de consum obiecte de inventar


http://{ip}:{port}/api/v1/import/bonuri_consum_obiecte_inventar

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

varchar(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)

Tabel 10. Date import linii bonuri de consum obiecte de inventar


Exemplu de import in format Json

{

"parametri" :

                        {

                            "id_document" : null,

                            "keep_data_on_err" : false,

                            "single_tran" : true

                        },

 "antete": [

{

   "id_document": "142125",

   "serie_document": "BCMO",

   "numar_document": "14263",

   "data_document": "2017-12-01",

   "id_gestiune": "",

   "den_gestiune": "Magazin Iasi",

   "id_primitor": "",

   "den_primitor": "ANDREMAN SRL",

   "id_centru_profit": "",

   "den_centru_profit": "",

   "id_beneficiar": "",

   "cif_beneficiar": "",

   "den_beneficiar": "",

   "cont_storno": "",

   "observatii": "",

   "validare": "0",

   "valoare": "20.0000",

   "linii": [

      {

        "id_document": "142125",

"id_produs": "",

"cod_produs": "FAA",

"den_produs": "paine cu seminte",

"tip_produs": "",

        "cont_produs": "371.01",

        "serie_produs": "",

"cantitate": "3.000",

"denumire_sup": ""

}]

}]

}

Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/obiecte_inventar_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}